نماينده كويتي اعلام كرد:

مخالفت ملتهای منطقه با جاه طلبي عربستان

مخالفت ملتهای منطقه با جاه طلبي عربستان
يکشنبه 31 ارديبهشت 1391 - 07:46

بيروت (العالم)- يكي از نمايندگان مجلس كويت با تاكيد بر اين كه بدون مراجعه به نظر مردم نمي توان حاكميت كشور يا بخشي از آن را واگذار كرد، گفت: مردم منطقه، با طمع ورزي و جاه طلبي عربستان سعودي در زمينه طرح اتحاد با بحرين مخالف هستند.

"عبدالحميد دشتي" روز يكشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: عربستان از شرايط كنوني منطقه و پيامدهاي بهار عربي بيمناك است و براي عبور از اين مرحله بايد تغيير روش داده و خود را متحول كند و به مردم خود آزادي بدهد و در مسائل بحرين و كويت دخالت نكند.

نماينده مجلس كويت افزود: انجام تغييرات در عربستان بايد از درون اين كشور آغاز شود كه درباره ايجاد اتحاد داراي افكار لجام گسيخته است.

وي بابيان اين كه زمينه براي اتحاد ميان كشورهاي حاشيه خليج فارس فراهم نيست، اظهار داشت: شوراي همكاري خليج فارس كه چند دهه از تشكيل آن مي گذرد هنوز آنقدر فعال نشده كه بتواند خواسته هاي مردم را محقق كند.

دشتي افزود: عربستان در صدد تغيير دادن همه كشورهاي همسايه خود است اما خود نمي خواهد تغيير كند در حالي كه حكومت هاي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بدون مراجعه به خواست و نظر مردم نمي توانند در طرح اتحاد با كشوري ديگر وارد شوند.

نماينده مجلس كويت تصريح كرد: اگر روزي اوضاع عربستان و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس ايجاب كند بايد به دنبال تشكيل ائتلاف باشيم اما با شرايط كنوني اين مساله موضوعيت و قابليت اجرايي ندارد.

وي گفت: سخن گفتن از اتحاد، زماني درست است كه دموكراسي در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس اجرا شود و به قانون اساسي كشورها كه در راستاي اهداف اعلاميه جهاني حقوق بشر است و هم چنين به دموكراسي و آزادي ها احترام گذاشته شود و پارلمان نمانيده واقعي مردم باشد.

نماينده مجلس كويت تاكيد كرد: كويت دولت مستقل و داراي حاكميت است و بر اساس ماده اول قانون اساسي نمي توان بدون مراجعه به عقايد و نظر مردم، اين حاكميت يا  بخشي از آن را واگذار كرد.     

دشتي افزود: كويت دولت قانون گرا و داراي قانون اساسي است و به آزادي ها ، حقوق عمومي و حقوق بشر  احترام مي گذارد و مردم منبع تصميم گيري نهادها هستند و نقش نظارتي و قانونگذاري دارند.

وي گفت: به اعتقاد من اگر الگوي كويت به كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس تعميم داده و از عربستان آغاز شود و به قطر، امارات و عمان كشانده شود، ايجاد ائتلاف ميان آنها آسان خواهد بود اما اكنون زمان مناسبي براي آن نيست.

نماينده مجلس كويت افزود: اظهارات احمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس كويت، زبان حال بسياري از نمايندگان و مردم كويت است.

وي تصريح كرد: اكثر مردم كويت به اهميت تقويت همكاري اين كشور با كشورهاي همسايه اعم از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و ديگر همسايگان مانند جمهوري اسلامي ايران و عراق اعتقاد دارند.
SM-20-18:36

پربیننده ترین خبرها