اخوان المسلمين:

هدف انقلاب مصر نشاندن شفيق بجاي مبارك نيست

هدف انقلاب مصر نشاندن شفيق بجاي مبارك نيست
يکشنبه 7 خرداد 1391 - 09:11

يكي از رهبران حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين گفت: مردم مصر انقلاب نكردند كه حسني مبارك رئيس جمهور ديكتارتو را سرنگون كنند و احمد شفيق نخست وزير او را روي كار بياورند.

احمد ابو بركه يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم افزود: برخي در حال حاضر درصددند رژيم گذشته را با اندكي تغييرات و روتوش ظاهري روي كار بياورند، اما نمي توانند انقلاب مصر را در سايه بيداري مردم انقلابي مصادره كنند.
 
عضو ارشد حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين گفت: ادبيات احمد شفيق نامزد انتخابات رياست جمهوري و آخرين نخست وزير رژيم گذشته، همان ادبياتي است كه حسني مبارك از آن استفاده مي كرد.

ابوبركه ابراز نگراني كرد كه شفيق تلاش مي كند تا رژيم گذشته را با همه ساختار و ابزارها و استبداد و فساد آن بازگرداند و در نتيجه انقلاب مصر در برابر يك آزمون قرار گرفته است و ملت مصر با چالشي واقعي روبرو شده اند.

عضو ارشد حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين افزود: ملت انقلابي مصر بايد باقي اهداف و دستاوردهاي انقلاب و ساختن كشور را براساس اصل حاكميت قانون و مردم، همراه با تضمين آزاديها براي همه شهروندان تكميل كند.

ابوبركه با حمايت از عملكرد مجلس الشعب (پارلمان) مصر گفت: اين مجلس در طول كمتر از سه ماه دستاوردهايي داشته است كه مجالس قبلي در طول 60 سال قادر به چنين كاري نبودند.

وي تصريح كرد: گروه اخوان المسلمين و حزب آزادي و عدالت در بطن انقلاب بوده اند كه اين حضور در 25 ژانويه (انقلاب مصر) به بعد خلاصه نمي شود بلكه آنها در طول تاريخ خود و دوره كامل رژيم مبارك دربطن فعاليت هاي انقلابي بوده اند.

وي گفت: اعضاي اين گروه توسط رژيم مبارك بازداشت شده اند كه برخي از آنها حتي نظير محمد مرسي نامزد انتخابات رياست جمهوري كنوني، عصام العريان معاون رئيس حزب آزادي و عدالت و سعد الكتاتني دبيركل اين حزب و رئيس كنوني مجلس الشعب در روزهاي وقوع انقلاب در زندان هاي رژيم مبارك به سر مي بردند.

ابوبركه در باره شكايات حمدين صباحي نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر درباره روند برگزاري انتخابات خاطرنشان كرد: هريك از نامزدها حق دارد براساس مفاد قانون شكايت كند و كسي نمي توان اين حق را سلب كند و كميته عالي انتخابات مصر به شكايت ها بايد رسيدگي و حكم خود را براساس مفاد قانون اساسي صادر نمايد و آن را به آگاهي مردم برساند.

وي تصريح كرد: حزب آزادي و عدالت اطمينان كامل دارد كه همه نيروهاي انقلابي با يكديگر براي جلوگيري از بازگشت رژيم مبارك تلاش خواهند كرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها