عذرخواهي فعال سياسي مصري ازمردم ايران و شبکه العالم

دوشنبه 18 بهمن 1389 - 18:07

يک فعال سياسي مصري از بي احترامي تلويزيون دولتي اين کشور به جمهوري اسلامي ايران و شبکه خبري العالم عذرخواهي کرد و افزود : اين رسانه ها نمايندگان مردم مصر و جوانان انقلابي ميدان التحرير نيستند.

يک فعال سياسي مصري از بي احترامي تلويزيون دولتي اين کشور به جمهوري اسلامي ايران و شبکه خبري العالم عذرخواهي کرد و افزود : اين رسانه ها نمايندگان مردم مصر و جوانان انقلابي ميدان التحرير نيستند. "محمد مسعد ياقوت" روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، ضمن تقدير از حمايت هاي مردم ايران و همچنين عملکرد و فعاليت هاي العالم ، اظهار داشت: به خاطر بي احترامي تلويزيون رسمي مصر به دولت ايران و اين شبکه، از مردم ايران و مسوولان آن عذرخواهي مي کنم. تلويزيون دولتي مصر حمايت از انقلاب مردم و پوشش خبري حوادث مصر در شبکه خبري العالم را دخالت در امور داخلي مصر عنوان کرده بود. اين فعال سياسي مصري در گفت و گو با شبکه العالم افزود: تلويزيون رسمي دولت مصر نماينده ملت نيست و حق موضع گيري به نمايندگي از طرف ما را ندارد و اظهارات نسنجيده اين شبکه موضع مردم مصر نيست . وي تاکيد کرد: ملت مصر خود را با ملت ايران به عنوان حاميان انقلاب مصر، هم پيمان و همراه مي داند و اين احساس ارزشمند در ميان برادران ايراني مشهود است. وي در بخش ديگري از اين مصاحبه با انتقاد از مذاکرات جاري ميان مخالفان و مقام هاي مصر گفت: اين افراد نماينده جوانان انقلابي نيستند ؛ بلکه مواضع شان تنها به گروه يا حزب خودشان بر مي گردد و آزاد هستند خواسته هاي شخصي شان را مطرح کنند. اين فعال سياسي مصري با اشاره به اينکه جوانان انقلابي مصر حق دارند نمايندگاني براي خودشان انتخاب تا مواضع آنها را اعلام کنند، اظهارداشت : افراد مذاکره کننده حق نمايندگي از ملت و انقلابيون مصر را ندارند بلکه صرفا نماينده احزاب متبوع شان هستند. ياقوت تأکيد کرد: جوانان مصر از موضع اخوان المسلمين که همچنان بر خواسته هاي جوانان تأکيد دارد و خواسته هاي جوانان را به عمر سليمان انتقال داد قدرداني مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها