فرصت گرانبهاي مصر براي کمک به جهان اسلام

يکشنبه 1 اسفند 1389 - 11:28

يکي از اعضاي برجسته گروه اخوان المسلمين، سرنگوني رژيم استبدادي مصر را فرصتي گرانبها براي مردم مصر جهت به مسائل جهان اسلام از جمله قضيه فلسطين دانست." کمال هلباوي" بعد از ظهر يکشنبه در حاشيه برگزاري بيست و چهارمين کنفرانس وحدت اسلامي در تهران به خبرنگار العالم گفت: رژيم حسني مبارک که به مدت 30 سال بر زندگي همه مردم مصر سايه افکنده بود، مشکلات بزرگي براي امت اسلامي به ويژه مساله مهم آن يعني قضيه فلسطين ايجاد کرده بود.

يکي از اعضاي برجسته گروه اخوان المسلمين، سرنگوني رژيم استبدادي مصر را فرصتي گرانبها براي مردم مصر جهت به مسائل جهان اسلام از جمله قضيه فلسطين دانست." کمال هلباوي" بعد از ظهر يکشنبه در حاشيه برگزاري بيست و چهارمين کنفرانس وحدت اسلامي در تهران به خبرنگار العالم گفت: رژيم حسني مبارک که به مدت 30 سال بر زندگي همه مردم مصر سايه افکنده بود، مشکلات بزرگي براي امت اسلامي به ويژه مساله مهم آن يعني قضيه فلسطين ايجاد کرده بود.از سوي ديگر دکتر شيخ "عبدالناصر ابوالبصل" رئيس دانشگاه اسلامي جهان بر اهميت بيست و چهارمين کنفرانس وحدت اسلامي در تهران براي نزديک شدن ديدگاهها، ايجاد وحدت در جهان اسلام و نقش بر آب کردن توطئه ها و فتنه هاي دشمنان تاکيد کرد.شيخ "ياشار شريف " معاون مفتي يونان نيز در گفت و گو با العالم، بر اهميت اتخاذ تصميمهاي عملي براي تقويت پيوندهاي ميان مسلمانان در مناطق مختلف جهان و استفاده از فرصت فراهم شده توسط کنفرانس وحدت اسلامي در تهران براي دستيابي به اين هدف تأکيد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها