زندگي شرافتمندانه حق آوارگان فلسطيني مقيم لبنان

چهارشنبه 6 مرداد 1389 - 15:06

شماري از سياستمداران لبناني و فلسطيني برضرورت تامين شرايط زندگي شرافتمندانه و رعايت حقوق آوارگان فلسطيني در کشورهايي که ميزبان آنان هستند تا آزادي کامل سرزمين هاي اشغالي و بازگشت به وطن اصلي خود يعني فلسطين تاکيد کردند.نماينده سازمان آزاديبخش فلسطين در لبنان، تاکيد کرد: رسيدگي به وضعيت آوارگان فلسطيني در لبنان و اعطاي حقوق آنها به معناي اسکان دائمي آنها در اين کشور نيست."عبدالله عبدالله " روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: توافق هايي بين کشورهاي اردن، سوريه، لبنان و مصر به عنوان ميزبانان آوارگان فلسطيني و همچنين سازمان ملل متحد براي حمايت از اين آوارگان تا زمان

شماري از سياستمداران لبناني و فلسطيني برضرورت تامين شرايط زندگي شرافتمندانه و رعايت حقوق آوارگان فلسطيني در کشورهايي که ميزبان آنان هستند تا آزادي کامل سرزمين هاي اشغالي و بازگشت به وطن اصلي خود يعني فلسطين تاکيد کردند.نماينده سازمان آزاديبخش فلسطين در لبنان، تاکيد کرد: رسيدگي به وضعيت آوارگان فلسطيني در لبنان و اعطاي حقوق آنها به معناي اسکان دائمي آنها در اين کشور نيست."عبدالله عبدالله " روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: توافق هايي بين کشورهاي اردن، سوريه، لبنان و مصر به عنوان ميزبانان آوارگان فلسطيني و همچنين سازمان ملل متحد براي حمايت از اين آوارگان تا زمان حل مساله فلسطين وجود دارد.وي خاطرنشان کرد:حقوق آوارگان فلسطيني طبق تعريف مجمع کشورهاي عربي و سازمان ملل متحد، شامل برخورداري از کليه حقوق شهروندي در اين کشورها بجز شناسنامه دار شدن و شرکت در انتخابات است."ساسين ساسين" مشاور رييس حزب کتائب لبنان هم با اشاره به حضور آوارگان فلسطين در لبنان ، هرگونه اختلاف بين طوايف و احزاب لبناني را درباره ضرورت تامين شرايط يک زندگي شرافتمندانه براي اين آوارگان رد کرد.ساسين، مطرح کردن موضوع آوارگان در برهه کنوني را نادرست دانست و گفت: بايد درباره موضوع آوارگان فلسطيني بين تشکيلات خودگردان و دولت لبنان گفت و گو انجام مي شد تا طرفين به راهکارهاي مشترکي درباره آن مي رسيدند."محمد قباني" نماينده جريان" المستقبل" در پارلمان لبنان هم در گفت و گو با العالم، کمک به فلسطيني ها براي دستيابي به حقوق اساسي خود مانند آموزش، کار و همه مسائل متعلق به زندگي روزمره شان را از وظايف دولت لبنان برشمرد." وائل ابوفاعور" نماينده پارلمان لبنان و عضو حزب ديدار دمکراتيک نيز تاکيد کرد: بحث درباره حقوق آوارگان فلسطيني مقيم لبنان آغاز شده و اين بسيار مهم است.وي در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: کساني که خود را به عنوان مخالفان اين قانون معرفي مي کنند در پي فرصت هستند؛ اما ممکن است در پشت پرده اهداف ديگري داشته باشند.از سوي ديگر " سامي الجميل" نماينده پارلمان لبنان و عضو حزب کتائب لبنان درباره اين طرح گفت: مسئله تامين حقوق آوارگان فلسطيني مورد توافق گروههاي لبناني است و در قانون اساسي نيز بدان اشاره شده است و ما نمي توانيم به سادگي از کنار آن بگذريم اما بايد همه مسائل مرتبط با اسکان دايمي و وضعيت انساني فلسطيني ها و امکانات لبنان را در نظر بگيريم.به دنبال به وجود آمدن دودستگي در ميان اعضاي پارلمان لبنان درباره طرح تعيين حقوق فلسطيني ها، پارلمان اين کشور بررسي طرح مذکور را براي دومين بار پياپي به 17 آگوست آينده موکول کرد. گروهي از نمايندگان پارلمان لبنان با اعطاي حقوق انساني و شهروندي به آوارگان فلسطيني موافق و برخي نيز با دادن حق مالکيت به آنها با وجود اينکه قانون اساسي لبنان به آن اشاره کرده است، مخالف هستند.

پربیننده ترین خبرها