روزنامه سعودي خواستار محاکمه دبيرکل حزب‌الله شد

شنبه 23 مرداد 1389 - 18:00

روزنامه‌ سعودي وابسته به جريان وهابيت که نزديکي عجيبي با صهيونيسم دارد، خواستار محاکمه سيدحسن نصرالله شد. اين روزنامه درست يک هفته پس از افشاگري دبيرکل حزب‌الله لبنان درباره دخالت رژيم اشغالگر در ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق اين کشور، و توطئه اسرائيل و دادگاه بين‌المللي براي برهم زدن امنيت وثبات لبنان اقدام به اين جوسازي گستاخانه عليه کادر رهبري مقاومت لبنان کرده است.

روزنامه‌ سعودي وابسته به جريان وهابيت که نزديکي عجيبي با صهيونيسم دارد، خواستار محاکمه سيدحسن نصرالله شد. اين روزنامه درست يک هفته پس از افشاگري دبيرکل حزب‌الله لبنان درباره دخالت رژيم اشغالگر در ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق اين کشور، و توطئه اسرائيل و دادگاه بين‌المللي براي برهم زدن امنيت وثبات لبنان اقدام به اين جوسازي گستاخانه عليه کادر رهبري مقاومت لبنان کرده است.به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، روزنامه سعودي الوطن امروز در مقاله اي، با ناديده گرفتن مدارک ارايه شده در کنفرانس مطبوعاتي اخير سيد حسن نصرالله دبير کل حزب الله لبنان درباره دخالت رژيم اشغالگر در ترور رفيق حريري، و استقبال محافل داخلي و رسمي لبنان از اين سخنان و تاکيد آنها بر ضرورت پيگيري مدارک مطرح شده؛ حزب الله را مسئول نا امني و بي ثباتي لبنان دانست. خالد آل هميل نويسنده اين مقاله با حمايت از دادگاه بين المللي ويژه ترور حريري، مخالفت حزب الله لبنان با اين دادگاه را برخلاف منافع لبنان دانست؛ اين درحالي است که حزب الله و بيشتر گروه ها و شخصيت هاي لبناني تاکيد دارند که دادگاه بين المللي به دليل ارايه مدارک و شاهدان ساختگي و ارتباط اعضاي آن با دستگاه هاي جاسوسي آمريکا و رژيم صهيونيستي در پي تفرقه افکني در صحنه داخلي لبنان است. الوطن در ادامه اين مقاله تاکيد سيد حسن نصرالله بر حفظ امنيت و ثبات لبنان را موجب نامني و بي ثباتي در اين کشور دانست و مدعي شد که حزب الله بدنبال لغو دادگاه بين المللي و يا سلطه نظامي بر لبنان است و راه سومي را براي مردم لبنان و کشورهاي عربي و خارجي نگذاشته است! اين روزنامه سعودي درحالي حمايت حزب الله از برخي اعضاي خود که توسط دادگاه بين المللي متهم شده اند را به ضرر لبنان و مردم اين کشور دانست که دروغ بودن مدارک و شاهدان مطرح شده توسط اين دادگاه در محافل داخلي لبنان و همچنين در سطح جهان کاملا برهمگان آشکار شده است. نويسنده اين مقاله با ناديده گرفتن پيروزي هاي بزرگ حزب الله بر رژيم اشغالگر، و بويژه در جريان حمله نظامي اخير اين رژيم به جنوب لبنان با حمايت آمريکا، مدعي شد: "همه چيز آشکار شده و حزب الله خودش را رسوا کرد، زيرا بجاي جنگ با اسراييل که اصلا رغبتي به اين کار ندارد، به جنگ با مردم لبنان و در وهله اول مخالفان با سلطه خود بر لبنان مي رود". درحاليکه شخصيت ها و مقامهاي رسمي لبناني از مدارک ارايه شده سيد حسن نصرالله استقبال کرده و خواستار تحقيق درباره آن شده اند، روزنامه سعودي الوطن اين اقدام را تلاش بي نتيجه حزب الله براي فرار از عدالت و تخريب دادگاه بين المللي و لغو شوراي امنيت دانست. همچنين با وجود اذعان کشورهاي منطقه به نقش موفق حزب الله و مقاومت در مهار گردنکشي هاي رژيم اشغالگر و اقدامات نظامي اين رژيم؛ نويسنده سعودي اين مقاله حزب الله را به ضربه زدن به امنيت مردم لبنان و مردم منطقه و مردم جهان و جنايت جنگي! متهم کرد و خواستار محاکمه عاملان کودتا عليه دولت لبنان شد!. الوطن درادامه مدعي شد که مخالفت حزب الله با دادگاه بين المللي موجب جبهه گيري مردم لبنان و کشورهاي منطقه و جهان عليه اين حزب خواهد شد. اين درحالي است که بيشتر لبناني ها پس از گذشت چندين سال از فعاليتهاي بي نتيجه دادگاه بين المللي ، که حاصلي جز تفرقه افکني و بحراني کردن اوضاع لبنان و خدمت به منافع آمريکا و رژيم صهيونيستي نداشته است، خواستار انجام اين تحقيقات در داخل لبنان و توسط دستگاه قضايي اين کشور هستند. نويسنده اين مقاله ادعا کرد: "اگر سيد حسن نصرالله همچنان بر مخالفت با دادگاه بين المللي و تصميمات آن اصرار کند، و امنيت لبنان را به بازي گيرد، اين مساله به دادگاه بين المللي ضربه اي نخواهد زد بلکه اين سيد حسن نصرالله و حزب الله هستند که در دادگاه هاي ديگر محکوم مي شوند. نويسنده اين مقاله در ادامه مدعي شد اگر سيد حسن نصرالله بخواهد اوضاع لبنان را متشنج کند و امنيت و ثبات اين کشور را برهم زند ، شوراي امنيت و جامعه بين الملل دادگاه جديدي با هدف محاکمه شخص سيد حسن نصرالله بدليل تصميم به کودتا عليه مشروعيت لبنان و ضربه زدن به امنيت مردم اين کشور تشکيل خواهند داد. نويسنده اين مقاله گويا در تلاش است بجاي توجه به مدارک و دلايل ارايه شده درباره توطئه هاي رژيم صهيونيستي وآمريکا در لبنان، و اظهارات و سخنان و مواضع شخصيت ها و مقامات رسمي لبناني؛ فقط حزب الله و دبير کل اين حزب را مورد اتهام قرار داده، و حزب الله و مقاومت را عامل و دليل نا امني لبنان، منطقه و جهان معرفي کند! باوجود تاکيد حزب الله لبنان درباره ارايه مدارک مطرح شده به دستگاه قضايي اين کشور، و تاکيد بر بي اعتمادي به دادگاه بين المللي به دليل بي طرف نبودن اين دادگاه و ارتباط اعضاي آن با موساد و آمريکا،

پربیننده ترین خبرها