جوانان انقلاب مصر تدوين قانون اساسي جديدرا خواستارند

چهارشنبه 27 بهمن 1389 - 16:24

جوانان انقلاب مصر خواستار تدوين قانون اساسي جديد و تعديل برخي مواد قانون اساسي فعلي در دوره انتقالي شدند."براء مجدي" عضو جنبش جوانان 6 آوريل روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: ما تا حدودي با تعديل برخي مواد قانون اساسي طي 10 روز آتي موافقيم اما پس از دوره انتقالي بايد قانون اساسي جديدي تدوين شود.وي افزود: ما خواسته هايي از ارتش داريم و خواستار تسريع در اجراي آن هستيم تا با اجراي اکثر خواسته هاي مردم، آرامش در کشور محقق شود.

جوانان انقلاب مصر خواستار تدوين قانون اساسي جديد و تعديل برخي مواد قانون اساسي فعلي در دوره انتقالي شدند."براء مجدي" عضو جنبش جوانان 6 آوريل روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: ما تا حدودي با تعديل برخي مواد قانون اساسي طي 10 روز آتي موافقيم اما پس از دوره انتقالي بايد قانون اساسي جديدي تدوين شود.وي افزود: ما خواسته هايي از ارتش داريم و خواستار تسريع در اجراي آن هستيم تا با اجراي اکثر خواسته هاي مردم، آرامش در کشور محقق شود.مجدي تاکيد کرد: نظام سابق بر طبق منافع خود، قانون اساسي را دستکاري کرده و باعث گسترش فساد در کشور شده است از اين رو ما خواستار تعديل قانون اساسي به طور کامل هستيم.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها