بحريني ها مصمم به سرنگوني رژيم حاکم هستند

سه شنبه 3 اسفند 1389 - 18:01

دبيرکل جنبش خلاص بحرين گفت: تنها گزينه پيش روي مردم سرنگوني رژيم حاکم و جايگزين کردن آن با يک نظام عادلانه است.عبد الرئوف الشايب شامگاه سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم از لندن اظهار داشت: رژيم شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين طرح برخي ها را مبني بر تشکيل پادشاهي مشروطه قبول نخواهند کرد زيرا نمي پذيرد که در حاشيه بماند و مردم خود امورشان را اداره کنند.دبير کل جنبش خلاص بحرين تاکيد کرد که مردم مصمم به تغيير رژيم حاکم هستند و حاکميت با استفاده از به کار گيري مزدوران تلاش مي کند، وانمود کند که مورد حمايت مردم است.

دبيرکل جنبش خلاص بحرين گفت: تنها گزينه پيش روي مردم سرنگوني رژيم حاکم و جايگزين کردن آن با يک نظام عادلانه است.عبد الرئوف الشايب شامگاه سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم از لندن اظهار داشت: رژيم شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين طرح برخي ها را مبني بر تشکيل پادشاهي مشروطه قبول نخواهند کرد زيرا نمي پذيرد که در حاشيه بماند و مردم خود امورشان را اداره کنند.دبير کل جنبش خلاص بحرين تاکيد کرد که مردم مصمم به تغيير رژيم حاکم هستند و حاکميت با استفاده از به کار گيري مزدوران تلاش مي کند، وانمود کند که مورد حمايت مردم است.الشايب اظهار داشت: بيداري اسلامي منطقه را فرا گرفته و اين امر سبب نگراني آمريکا و اسراييل شده است، زيرا آنها در جهان اسلام جايگاهي نخواهند داشت.وي گفت: هم اکنون مردم بحرين فقط يک هدف دارند و آن سرنگوني شيخ حمد بن عيسي آل خليفه و براندازي رژيم آن است.دبير کل جنبش خلاص بحرين تصريح کرد: رژيم حاکم مزدوران بيگانه را اجير کرده است تا تصاوير او و خانواده اش را به دست بگيرند و به جهانيان چنين وانمود کنند که رژيم داراي مقبوليت مردمي است، اما اين مزدوران حتي به زبان عربي نيز مسلط نيستند.الشايب گفت: اين رژيم از نظر مردم سرنگون شده و هيچ جايگاهي ندارد و امروز صدها هزار نفر با آمدن به خيابان ها عليه آن شعار دادند در حالي که رژيم حاکم حتي نمي تواند 10 هزار نفر را به هواخواهي خود جمع کند.دبير کل جنبش خلاص بحرين خاطرنشان کرد: کساني که وارد مذاکره با رژيم حاکم شوند، نماينده مردم نيستند، زيرا تصميم مردم همان است که همواره در ميدان لؤلؤه اعلام مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها