فعال سياسي:قانون اساسي بحرين بايد تغييرکند

يکشنبه 8 اسفند 1389 - 18:43

يک مسوول سياسي "جمعيت وعده بحرين" با تاکيد بر تغيير قانون اساسي گفت: تدوين قانون اساسي جديد از سوي مجلس قانونگذاري منتخب از خواسته هاي اساسي مردم و انقلابيون است.سيد رضي الموسوي روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم همچنين بر اصرار مردم، تظاهر کنندگان و متحصنين در ميدان لؤلؤه و همه گروه هاي سياسي مخالف بر ادامه تظاهرات و تحصن تا برآورده شدن همه خواسته هاي آنان تاکيد کرد.اين مسوول سياسي "جمعيت وعده بحرين" اعلام کرد: مخالفان رژيم حاکم در حال تدوين منشوري به منظور سازماندهي روابط آتي خود با رژيم و گفت وگو با آن هستند.

يک مسوول سياسي "جمعيت وعده بحرين" با تاکيد بر تغيير قانون اساسي گفت: تدوين قانون اساسي جديد از سوي مجلس قانونگذاري منتخب از خواسته هاي اساسي مردم و انقلابيون است.سيد رضي الموسوي روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم همچنين بر اصرار مردم، تظاهر کنندگان و متحصنين در ميدان لؤلؤه و همه گروه هاي سياسي مخالف بر ادامه تظاهرات و تحصن تا برآورده شدن همه خواسته هاي آنان تاکيد کرد.اين مسوول سياسي "جمعيت وعده بحرين" اعلام کرد: مخالفان رژيم حاکم در حال تدوين منشوري به منظور سازماندهي روابط آتي خود با رژيم و گفت وگو با آن هستند.الموسوي اظهار داشت: مخالفان شرط هايي براي آغاز گفت وگو با مقامات بحرين دارند که بايد محقق شود.وي افزود: اين شرايط عبارتند از آزادي همه زندانيان سياسي، بي طرفي رسانه ها در خصوص مسايل سياسي و روزمره که براي شهروندان سراسر کشور داراي اهميت است.مسوول سياسي "جمعيت وعده بحرين" استعفاي تعدادي از وزرا از دولت کنوني را براي گفت وگو ناکافي دانست و از مقامات بحرين خواست چنانچه واقعا براي گفتگو جدي هستند پيشنهادهايي جديد و متناسب با رويدادهاي جاري ارايه دهند.الموسوي تاکيد کرد: هدف اين پيشنهادها بايد ايجاد تغييرات ريشه اي و فراگير باشد که راه را براي تشکيل دولتي منتخب هموار سازد.وي گفت: دولت منتخب بايد بتواند مردم را متقاعد کند که توانايي اصلاح امور در جهت وحدت بحرين و به نفع شهروندان را دارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها