راهپيمايي فردا جمعه/ نقطه عطف اعتراضات مردم بحرين

پنج‌شنبه 12 اسفند 1389 - 16:02

نماينده مستعفي فراکسيون وفاق در پارلمان بحرين، راهپيمايي فردا جمعه مردم اين کشور را نقطه عطفي در اعتراضات آنان دانست و گف که " ما تاکنون پيام هاي مختلفي به مقامات رژيم بحرين داده ايم و از اين رو مسئوليت هرگونه تاخير در تحقق مطالبات مردم و پيامدهاي اين تاخير برعهده آنان خواهد بود. "عبدالمجيد السبع " روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: راهپيمايي فردا جمعه با هماهنگي جمعيت هاي ششگانه براي سرنگوني دولت بحرين برگزار خواهد شدو بيش از نصف مردم بحرين در آن شرکت خواهند کرد. وي هشدار داد:در صورتيکه تاخير دولت بحرين در برآوردن خواسته هاي معترضان بيشتر از يک هفته به طول

نماينده مستعفي فراکسيون وفاق در پارلمان بحرين، راهپيمايي فردا جمعه مردم اين کشور را نقطه عطفي در اعتراضات آنان دانست و گف که " ما تاکنون پيام هاي مختلفي به مقامات رژيم بحرين داده ايم و از اين رو مسئوليت هرگونه تاخير در تحقق مطالبات مردم و پيامدهاي اين تاخير برعهده آنان خواهد بود. "عبدالمجيد السبع " روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: راهپيمايي فردا جمعه با هماهنگي جمعيت هاي ششگانه براي سرنگوني دولت بحرين برگزار خواهد شدو بيش از نصف مردم بحرين در آن شرکت خواهند کرد. وي هشدار داد:در صورتيکه تاخير دولت بحرين در برآوردن خواسته هاي معترضان بيشتر از يک هفته به طول انجامد ، گام هاي ديگري را که ممکن است باعث وخامت اوضاع شود، برمي داريم. منشورسياسي مخالفان/ عقب نشيني حاکمان بحرين نماينده مستعفي فراکسيون وفاق در پارلمان بحرين، ارائه منشور سياسي مخالفان به وليعهد اين کشور را تاکيد بر ضرورت بررسي مطالبات مردم از جمله استعفاي دولت دانست و گفت که اولين واکنش شاهزاده سلمان بن حمد آل خليفه بيانگرعقب نشيني حاکمان بحرين است. وي خاطرنشان کرد:در اين منشور مطالبات گوناگوني از جمله تدوين قانون اساسي جديد با راي مردم و استعفاي دولت وجود دارد که درصورت آمادگي رژيم پادشاهي کنوني براي بررسي آنها، در گفت وگو باز خواهد شد. السبع با بيان اينکه " مردم بحرين در انتظار پاسخ رسمي وليعهد بحرين به منشور سياسي ارائه شده به او هستند"، افزود: بر خلاف پاسخ هاي سابق دولت که معمولا لفظي و فريبکارانه بود، وليعهد اين بار تاکيد کرده است که هيچ سقف يا خط قرمزي براي مطالبات مخالفان وجود ندارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها