جنبش الوفاء بحرين:آل خليفه بايد از قدرت کناره گيري کند

شنبه 14 اسفند 1389 - 05:33

يکي از رهبران جنبش "الوفاء" در بحرين با اشاره به بحران بي اعتمادي ميان مردم و رژيم شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين، بر لزوم کناره گيري آل خليفه از قدرت و سرنگوني اين رژيم تاکيد کرد. "عبدالوهاب حسين" روز شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: رژيم بحرين با اقدامات غيرمنطقي خود ، باعث به وجود آمدن اين بحران شده است. وي احتمال اين که رژيم حاکم دربحرين بتواند يک بار ديگر قانون جديدي را بدون موافقت مردم بر آنها تحميل و سناريوي سال 2002 را تکرار کند؛ بعيد دانست و افزود: ملت بحرين اکنون هوشيارتر از سال هاي گذشته است. حسين با اشاره به اختلاف هاي گست

يکي از رهبران جنبش "الوفاء" در بحرين با اشاره به بحران بي اعتمادي ميان مردم و رژيم شيخ حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين، بر لزوم کناره گيري آل خليفه از قدرت و سرنگوني اين رژيم تاکيد کرد. "عبدالوهاب حسين" روز شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: رژيم بحرين با اقدامات غيرمنطقي خود ، باعث به وجود آمدن اين بحران شده است. وي احتمال اين که رژيم حاکم دربحرين بتواند يک بار ديگر قانون جديدي را بدون موافقت مردم بر آنها تحميل و سناريوي سال 2002 را تکرار کند؛ بعيد دانست و افزود: ملت بحرين اکنون هوشيارتر از سال هاي گذشته است. حسين با اشاره به اختلاف هاي گسترده ميان گروه هاي خواهان گفت وگو با رژيم حاکم و مردمي که سرنگوني اين رژيم را خواستارند؛ اظهار داشت: سرنگوني رژيم بحرين خواسته مردم و انقلابيون است و اين امر با پايداري و استقامت مردم تحقق خواهد يافت. وي افزود: سرنگوني رژيم بحرين راهکار دستيابي مردم و معترضان به خواسته هاي اصلاح طلبانه است. اين مخالف بحريني هرگونه منافات بين سرنگوني رژيم بحرين و برقراري نظام مشروطه سلطنتي را رد کرد و گفت: کساني که خواهان نظام مشروطه سلطنتي هستند بر لزوم تحقق خواسته مردم در زمينه سرنگوني رژيم حاکم تاکيد دارند. عضو ارشد جنبش مخالف الوفاء بحرين تاکيد کرد که رژيم حاکم بايد به خواسته مردم احترام بگذارد و آل خليفه از قدرت کناره گيري کند. وي افزود: اگر اين خواسته مردم بحرين عملي نشود برقراري نظام مشروطه سلطنتي امکان پذير نيست.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها