الوفاق: دولت بحرين چاره اي جز کناره گيري ندارد

شنبه 14 اسفند 1389 - 07:15

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين کناره گيري از قدرت را تنها راه موجود براي دولت اين کشور دانست. جواد فيروز روز شنبه در مصاحبه تلفني با شبکه خبري العالم از منامه پايتخت بحرين، گفت: دولت هايي که به ملت هاي خود احترام مي گذارند ، بايد به خواسته هاي آنان توجه کنند؛ خواسته فعلي مردم بحرين، کنار رفتن دولت است. وي با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم بحرين در تظاهرات و تجمع هاي اعتراض آميز روز جمعه ، اظهار داشت: دولت بحرين بايد کنار برود تا زمينه تشکيل دولتي مردمي براي ريشه کني فساد فراهم شود. عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين خاطرنشان کرد: مردم و مع

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين کناره گيري از قدرت را تنها راه موجود براي دولت اين کشور دانست. جواد فيروز روز شنبه در مصاحبه تلفني با شبکه خبري العالم از منامه پايتخت بحرين، گفت: دولت هايي که به ملت هاي خود احترام مي گذارند ، بايد به خواسته هاي آنان توجه کنند؛ خواسته فعلي مردم بحرين، کنار رفتن دولت است. وي با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم بحرين در تظاهرات و تجمع هاي اعتراض آميز روز جمعه ، اظهار داشت: دولت بحرين بايد کنار برود تا زمينه تشکيل دولتي مردمي براي ريشه کني فساد فراهم شود. عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين خاطرنشان کرد: مردم و معترضان در تظاهرات روز جمعه با محکوم کردنرسوايي مالي نخست وزير بحرين، بر پايبندي به خواسته هايشان که اخيرا" درمنشوري از سوي مخالفان به دولت ارايه شده است؛ تاکيد کردند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها