جنبش حق: عربستان بحرين را اشغال کرده است

چهارشنبه 25 اسفند 1389 - 13:46

دبيرکل جنبش حق بحرين، رژيم آل خليفه را به جنايت عليه ملت بحرين متهم کرد و گفت: دخالت عربستان به منزله اشغال بحرين است.حسن مشيمع امروز در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: همه بحريني ها با دخالت عربستان درامور داخلي کشورشان مخالفند، و اين دخالت نظامي را به منزله اشغال و نقض حاکميت کشورشان مي دانند.وي افزود: نيروهاي سعودي امروز به زور و خشونت عليه مردم متوسل شده اند، و ده ها نفر از شهروندان را شهيد و يا زخمي کرده اند.

دبيرکل جنبش حق بحرين، رژيم آل خليفه را به جنايت عليه ملت بحرين متهم کرد و گفت: دخالت عربستان به منزله اشغال بحرين است.حسن مشيمع امروز در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: همه بحريني ها با دخالت عربستان درامور داخلي کشورشان مخالفند، و اين دخالت نظامي را به منزله اشغال و نقض حاکميت کشورشان مي دانند.وي افزود: نيروهاي سعودي امروز به زور و خشونت عليه مردم متوسل شده اند، و ده ها نفر از شهروندان را شهيد و يا زخمي کرده اند.مشيمع دعوت رژيم بحرين از نيروهاي خارجي براي کشتار مردم اين کشور را اقدامي جنايتکارانه توصيف کرد و گفت: اين نخستين بار است که يک رژيم از ارتشي خارجي براي کشتن مردم خود و جلوگيري از مطالبه حقوق آنان کمک مي گيرد.دبيرکل جنبش حق بحرين تاکيد کرد: اقدام رژيم بحرين و عربستان، جنگ وهابيت عليه مردم بحرين است.حسن مشيمع خاطرنشان کرد: ارتش وهابي سعودي همانطور که درعراق و مناطق ديگر دست به کشتار مسلمانان زد، اکنون بدنبال کشتار مردم بحرين است.مشيمع با بيان اينکه مردم بحرين تا زمان رسيدن به خواسته هايشان به تظاهرات مسالمت آميز خود ادامه مي دهند، اظهار داشت: رژيم بحرين به دليل ارتکاب جنايت عليه شهروندان بحريني، نبايد ديگر در قدرت باقي بماند.وي تاکيد کرد: بسيار تاسفبار است که تظاهرات مسالمت آميز مردم بحرين به جنگ عليه آنان تبديل شود و نيروهاي نظامي به وسيله بالگرد به شهروندان حمله کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها