انتقاد از بي توجهي مدعيان دموکراسي به وضع مردم بحرين

چهارشنبه 10 فروردين 1390 - 15:59

يک شخصيت سياسي بحريني از بي توجهي مدعيان دموکراسي درجهان به تظاهرات مسالمت آميز مردم بحرين و سرکوبگري رژيم حاکم براين کشور بشدت انتقاد کرد. "ابراهيم المدهون" روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: مردم بحرين پيام خود را به همه جهان رساند ولي مدعيان دموکراسي که فقط به فکر تأمين منافع خود هستند، از رژيم هاي سرکوبگر حمايت مي کنند. وي افزود: مردم بحرين با برگزاري تظاهرات مسالمت آميز به جهانيان نشان دادند که خشونت طلب نيستند اما متاسفانه جامعه جهاني توجهي به مطالبات مردم بحرين نمي کند. المدهون درعين حال تاکيد کرد: مردم بحرين تا تحقق خواسته هاي بحق خود به تظاهرات

يک شخصيت سياسي بحريني از بي توجهي مدعيان دموکراسي درجهان به تظاهرات مسالمت آميز مردم بحرين و سرکوبگري رژيم حاکم براين کشور بشدت انتقاد کرد. "ابراهيم المدهون" روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: مردم بحرين پيام خود را به همه جهان رساند ولي مدعيان دموکراسي که فقط به فکر تأمين منافع خود هستند، از رژيم هاي سرکوبگر حمايت مي کنند. وي افزود: مردم بحرين با برگزاري تظاهرات مسالمت آميز به جهانيان نشان دادند که خشونت طلب نيستند اما متاسفانه جامعه جهاني توجهي به مطالبات مردم بحرين نمي کند. المدهون درعين حال تاکيد کرد: مردم بحرين تا تحقق خواسته هاي بحق خود به تظاهرات مسالمت آميز ادامه خواهند داد و از پا نخواهند نشست زيرا مي دانند که چه کاري را آغاز کرده اند. وي با اشاره به پافشاري مردم بحرين به حقوق خود و در عين حال ادامه سرکوبگري رژيم بحرين عليه آنها با همدستي عربستان سعودي گفت: قاتلان مردم بحرين کساني هستند که ادعاي اسلام دارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها