ابراز نگراني حقوق بشر بحرين از گسترش بازداشت ها

يکشنبه 14 فروردين 1390 - 07:40

عضو مرکز حقوق بشر بحرين تاکيد کرد براساس معيارهاي بين المللي شمار بازداشت شدگان در بحرين به نسبت جمعيت اين کشور بسيار زياد است.عباس عمران روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با ابراز نگراني از افزايش بازداشت ها در بحرين گفت: شمار بازداشت شدگان در اين کشور به حدود 400 نفر رسيده است همچنين حدود 200 زنداني سياسي از قبل از قيام 14 فوريه در زندان هاي بحرين محبوس هستند.عضو مرکز حقوق بشر بحرين افزود: شمار زندانيان سياسي در بحرين نصف زندانيان جنايي در اين کشور است که شمار آنها به 1200 نفر مي رسد.

عضو مرکز حقوق بشر بحرين تاکيد کرد براساس معيارهاي بين المللي شمار بازداشت شدگان در بحرين به نسبت جمعيت اين کشور بسيار زياد است.عباس عمران روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با ابراز نگراني از افزايش بازداشت ها در بحرين گفت: شمار بازداشت شدگان در اين کشور به حدود 400 نفر رسيده است همچنين حدود 200 زنداني سياسي از قبل از قيام 14 فوريه در زندان هاي بحرين محبوس هستند.عضو مرکز حقوق بشر بحرين افزود: شمار زندانيان سياسي در بحرين نصف زندانيان جنايي در اين کشور است که شمار آنها به 1200 نفر مي رسد.وي افزود: کشورهايي که شمار بازداشت شدگان آنها بيش از يک زنداني از هر 10 هزار نفر باشد از جمله کشورهاي پليسي به شمار مي روند.عمران اظهار داشت: 13 زن از جمله دو زن باردار و کودکان زير 12 سال در ميان بازداشت شدگان هستند و بسياري از بازداشت شدگان از بيمارستان به زندان منتقل شده اند.عضو مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به مطالبات مشروع مردم اين کشور گفت: همه گروه ها و انجمن ها خواستار تغييرات ريشه اي اعم از نظام مشروطه، سرنگوني رژيم حاکم و تغيير آن به نظام مردم سالار هستند.وي تاکيد کرد که خواسته هاي مردم و معترضان بحريني 4 قانوني است و همه معاهده ها و قوانين بين المللي که بحرين آنها را امضا کرده است اين حقوق را تضمين مي کند.عمران افزود: استفاده از زور عليه تظاهرکنندگاني که از حق خود در برپايي تظاهرات استفاده مي کنند ، جنايتي است که قوانين بين المللي آن را محکوم مي کند.عضو مرکز حقوق بشر بحرين وجود هرگونه دودستگي ميان مخالفان اين کشور به ويژه بعد از ورود نيروهاي اشغالگر عربستان به بحرين را تکذيب کرد و گفت: مخالفان درباره بيرون راندن اشغالگران که خاندان حاکم آنها را به کشور راه داده و سرنوشت خود را به آن پيوند زده است ، اتفاق نظر دارند.عمران پيش بيني کرد که خاندان حاکم بحرين با خروج نيروهاي اشغالگر از اين کشور توان مقابله با خواسته هاي مردم را نخواهد داشت و شکست خواهد خورد.وي با بيان اين که مردم بحرين از حقوق و کرامت خود دفاع مي کنند و هرگز تسليم نخواهند شد ، افزود: اوضاع کشور به مرحله برگشت ناپذير رسيده است و ديگر نمي توان از جنايات رژيم حاکم عليه مردم چشم پوشي کرد.عضو مرکز حقوق بشر بحرين گفت: رژيم حاکم با بن بست مواجه شده و در تنگنا قرار گرفته است به همين علت به طور بي سابقه از سرکوب استفاده کرده و سعي دارد شهروندان را از طريق مسايل معيشتي ، اقتصادي و تحصيلي تحت فشار قرار دهد.وي اظهار داشت: سرکوب شامل کادر پزشکي ، روزنامه نگاران و فعالان بين المللي حقوق بشر نيز شده است و رژيم بحرين به اين مسايل اکتفا نکرده بلکه از ورود زخمي ها به بيمارستان نيز جلوگيري و به زنان و شخصيت هاي سياسي حمله مي کند.عمران افزود: اعتراضات در بحرين با خواسته هاي مشخص براي اصلاحات آغاز شد اما بعد از شهادت شماري از معترضان و استفاده بيش از حد از خشونت عليه تظاهرکنندگان، درخواست سرنگوني رژيم حاکم مطرح شد و اکنون بسياري از مردم بحرين خواستار آن هستند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها