بي توجهي اتحاديه عرب به رويدادهاي منطقه

يکشنبه 14 فروردين 1390 - 12:06

يک حقوقدان سوري با درخواست از کشورهاي عربي و جامعه جهاني براي توجه به بحرين، از بي توجهي اتحاديه عرب به رويدادهاي منطقه انتقاد کرد.

يک حقوقدان سوري با درخواست از کشورهاي عربي و جامعه جهاني براي توجه به بحرين، از بي توجهي اتحاديه عرب به رويدادهاي منطقه انتقاد کرد. جورج جَبّور فعال حقوق بشر عصر شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، با انتقاد از دوگانگي غرب در برخورد با بحرانهاي کشورهاي عربي گفت: ماموريت هيئت سازمان ملل متحد دربحرين در زمينه تحقيق درباره موضوعات دشوار، مهم و حساس حقوق بشر دشوار است. وي افزود: بهتر بود هيئتي مشابه از اتحاديه عرب که سازماني منطقه اي و قومي است و بخشي ويژه براي حقوق بشر دارد به بحرين اعزام شود. جبورخاطرنشان کرد : اتحاديه عرب به علت مشغول شدن عَمروموسي دبيرکل آن به مسائل داخلي مصر در پي اعلام نامزدي وي براي رياست جمهوري اين کشور، علاوه بر ضعف بودجه اين اتحاديه، به رويدادهاي منطقه اهميت نمي دهد. جبور از مسئولان بحريني خواست نقض حقوق تظاهر کنندگان را متوقف کنند، و تعهد بيشتري به اصول اساسي حقوق بشر داشته باشند. وي گفت: کشورهاي عضو اتحاديه عرب اجازه دخالت در امورشان را به اين اتحاديه نمي دهند، اما اين اجازه را به کشورهاي غربي و سازمانهاي بين المللي مي دهند، و اين اشتباه بزرگي در رويکرد کشورهاي عربي به موضوع حاکميت است؛ اين کشورها نبايد درهاي خود را به روي مسائل حقوق بشر ببندند. جبور افزود: اتحاديه عرب درمرحله انتقالي به سر مي برد و ممکن است از دبيرکل فعال و جديدي که مسائل عربي را دنبال واين اتحاديه را به سازماني کارآمد تبديل کند ، بهره مند شود. وي با انتقاد از دوگانگي بين المللي در تعامل با مسائل و بحرانهاي عربي گفت: جامعه جهاني به دليل منافع نفتي اش در خصوص ليبي واکنش نشان مي دهد اما در خصوص رويدادهاي بحرين سکوت مي کند. جبور با اشاره به کندي تحقيق درباره نقض حقوق بشر در بحرين به علت فشارهاي سياسي براي متوقف کردن آن و تواناييهاي محدود سازمانهاي حقوقي، خواستار حمايت از اين کميته ها و تحقيقات آنها شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها