دعوت براي رويارويي مشترک اعراب با اسرائيل و آمريکا

يکشنبه 21 فروردين 1390 - 13:46

جبهه عمل اسلامي اردن همه رژيمهاي عربي را به گفتگو با ملتهاي خود و کنار گذاشتن راه حلهاي امنيتي فرا خواند و تاکيد کرد: رويارويي بايد با دشمن مشترک يعني اشغالگران اسرائيلي و آمريکايي باشد. شيخ حمزه منصور دبيرکل جبهه عمل اسلامي اردن روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: نهضتهاي مردمي که ميهن عربي از اقيانوس (اطلس) تا خليج (فارس) شاهد آن است نشاندهنده پويايي ملتهاي عرب و عشق آنها به آزادي و استفاده ازحق داشتن زندگي آزاد و باکرامت است.

جبهه عمل اسلامي اردن همه رژيمهاي عربي را به گفتگو با ملتهاي خود و کنار گذاشتن راه حلهاي امنيتي فرا خواند و تاکيد کرد: رويارويي بايد با دشمن مشترک يعني اشغالگران اسرائيلي و آمريکايي باشد. شيخ حمزه منصور دبيرکل جبهه عمل اسلامي اردن روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: نهضتهاي مردمي که ميهن عربي از اقيانوس (اطلس) تا خليج (فارس) شاهد آن است نشاندهنده پويايي ملتهاي عرب و عشق آنها به آزادي و استفاده ازحق داشتن زندگي آزاد و باکرامت است. وي از رژيمهاي رسمي عربي خواست گفتگوي نتيجه بخش با همه نيروهاي سياسي و اجزاء ملت را به عنوان يک ملت واحد و بخشي از امت يکپارچه عربي و اسلامي در پيش گيرند. منصور افزود: اختلاف بايد با دشمنان اين امت باشد که سرزمينها را اشغال و هويت امت را تهديد مي کنند و به غارت منابع آنها اميدوار هستند. دبيرکل جبهه عمل اسلامي اردن تاکيد کرد: هيچ راهي در برابر رژيمهاي حاکم به جز گفتگوي جدي و نتيجه بخش بر اساس اصل حقوق برابر براي همه فرزندان ميهن نيست. منصور تاکيد کرد: راه حل امنيتي راه حل نيست ؛ بلکه راه حل بايد سياسي و در درون يک خانه و يک خانواده باشد. وي گفت: امت اسلامي يکي است حتي اگر عقايد مذهبي، فکري و سياسي بين اجزاء آن متفاوت باشد. منصور درباره تصميم مقام هاي بحرين مبني بر تخريب 3 مسجد در اين کشور گفت: اماکن مقدس بايد محافظت شوند و راه حلهاي مناسب براي هر مسئله و مشکل در پيش گرفته شود نه آنکه تخريب صورت گيرد. وي تاکيد کرد: دامن زدن به اختلاف ها و نزاعهاي مذهبي در منطقه در نتيجه اشغال عراق به دست آمريکا و اشغال آبهاي عربي و اسلامي صورت گرفت. منصور هشدار داد: دشمن اين امت همانا دشمن صهيونيستي و طرح آمريکايي است. وي گفت: عربها و مسلمانان هيچ راهي به جز يکپارچگي، همکاري با يکديگر براي خالي کردن اين منطقه از پايگاههاي نظامي خارجي و حضور بيگانگان، گفتگو، همکاري و تاکيد بر مسائل مشترک بين کشورهاي منطقه ندارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها