اختلاف شديد کرزي با آمريکا

چهارشنبه 6 مرداد 1389 - 15:37

نماينده حزب وحدت اسلامي افغانستان در سوريه اعلام کرد:اختلاف هاي شديدي بين "حامد کرزي" رييس جمهوري افغانستان با فرماندهان آمريکايي وجود دارد."محمد الناصري" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از دمشق پايتخت سوريه، اظهار داشت: کرزي در برهه اخير مواضع تندي عليه آمريکا اتخاذ و تاکيد کرده است که نيروهاي بيگانه نه به خاطر ملت افغانستان بلکه در جهت منافع خودشان در افغانستان حضور دارند.نماينده حزب وحدت اسلامي افغانستان در سوريه گفت:امروز نيز کرزي بين مساله رضايت آمريکا و دفاع از منافع قشرهاي ملت افغان گير کرده است.الناصري درباره مساله آشتي ملي در افغانستان خاطرنشان کرد: ک

نماينده حزب وحدت اسلامي افغانستان در سوريه اعلام کرد:اختلاف هاي شديدي بين "حامد کرزي" رييس جمهوري افغانستان با فرماندهان آمريکايي وجود دارد."محمد الناصري" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از دمشق پايتخت سوريه، اظهار داشت: کرزي در برهه اخير مواضع تندي عليه آمريکا اتخاذ و تاکيد کرده است که نيروهاي بيگانه نه به خاطر ملت افغانستان بلکه در جهت منافع خودشان در افغانستان حضور دارند.نماينده حزب وحدت اسلامي افغانستان در سوريه گفت:امروز نيز کرزي بين مساله رضايت آمريکا و دفاع از منافع قشرهاي ملت افغان گير کرده است.الناصري درباره مساله آشتي ملي در افغانستان خاطرنشان کرد: کرزي به دنبال آشتي بين مقامات افغان با نيروهاي طالبان به جاي آشتي آمريکا با نيروهاي طالبان بود، در حالي که آمريکايي ها خواهان برقراري آشتي در افغانستان بر اساس راهبردها و سياست هاي خود بودند که اين امر سبب بروز اختلاف بين رهبران افغان با فرماندهان آمريکايي شد.نماينده حزب وحدت اسلامي افغانستان در سوريه افزود: به همين دليل کرزاي تشکيل لوي جرگه را براي برقراري آشتي ملي اعلام کرد که مورد اعتراض "رابرت گيتس" وزير دفاع آمريکا قرار گرفت و اعلام کرد، اکنون زمان مناسب براي آشتي بين طالبان و رهبران افغان نيست.وي گفت: فرماندهان آمريکا به دنبال اين هستند تا همه چيز در جهت خواست و منافع آمريکا و بدون توجه به ديدگاه رهبران افغانستان پيش برود.الناصري درباره برکناري ژنرال "مک کريستال" فرمانده سابق نيروهاي آمريکايي در افغانستان نيز خاطرنشان کرد: اين مساله ناشي از اختلاف ها بين فرماندهان آمريکايي است.وي افزود: مک کريستال اخيرا با دولت افغانستان در پرهيز از حمله به مناطق غير نظامي از سوي آمريکا موافق بود که در اين باره از حمايت ملت افغانستان و رهبران افغان برخوردار شد و در نتيجه اين مساله سبب بروز اختلاف بين رهبران افغان با رهبران آمريکا در واشنگتن شد.الناصري خاطرنشان کرد: کرزي معتقد بود که رويکرد کريستال براي افغانستان مفيد است زيرا با اين رويکرد اين احتمال وجود دارد که بتوان حمايت طالبان را کسب کرد.وي افزود: کريستال به اين نتيجه رسيده بود که واقعيت افغانستان با واقعيت موجود در عراق متفاوت است و بايد عملکرد آمريکا در افغانستان تغيير و برمبناي جلب حمايت مردمي قرار گيرد.25/12/2

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها