نماينده پارلمان افغانستان انتخابات را تنها راه چرخه قدرت دانست

پنج‌شنبه 29 مرداد 1388 - 07:18

يک نماينده پارلمان افغانستان تاکيد کرد که تنها راه چرخه قدرت در افغانستان برگزاري انتخابات است و گروه طالبان تا زماني که به قتل و خشونت و تجارت مواد مخدر ادامه مي دهد، از هيچ گونه مقبوليتي در ميان مردم برخوردار نخواهد بود. "سردار رحمن اوغلي" در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : هيچ راه ديگري براي چرخه قدرت در افغانستان به جز برگزاري انتخابات وجود ندارد و تنها انتخابات است که به تغيير اوضاع در کشور کمک مي کند. وي تصريح کرد: انتخابات براي ملت افغانستان که گروه طالبان در ميان آنها هيچ مقبوليتي ندارد، بسيار مهم است و ملت افغانستان وجود هرگونه قدرت ديگري براي مقابله با دولت را نمي پذيرد. سردار رحمن اوغلي گفت: مردم افغانستان با حضور در پاي صندوق هاي راي گيري در ايجاد تغييرات در کشور مشارکت خواهند کرد تا از اين راه از به قدرت رسيدن گروه طالبان و گسترش مواد مخدر و خشونت در افغانستان جلوگيري کنند. وي افزود: گروه طالبان مي کوشد مسير برگزاري انتخابات در برخي مناطق را مختل کند و دولت مرکزي را به گونه اي جلوه دهد که بر اوضاع کشور مسلط نيست تا از اين راه از مقبوليت آن درميان مردم بکاهد. اين نماينده پارلمان افغانستان تصريح کرد: گروه طالبان خواهان ورود به روند سياسي و انتخاباتي در افغانستان نيست بلکه مي خواهد اين روند را با هر هزينه اي براي ايجاد برداشت منفي نسبت به آن درميان مردم تضعيف کند. وي تصريح کرد: گروه طالبان تا زماني که به خشونت و قتل ادامه مي دهد نمي تواند جايي در روند سياسي و انتخاباتي افغانستان داشته باشد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها