ادامه شمارش آرا در افغانستان

يکشنبه 8 شهريور 1388 - 17:27

شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي افغانستان برغم انتقادها و اعتراض هاي برخي از کانديداها همچنان ادامه دارد. " احمد سعيدي " يک عضو دفتر ستاد تبليغاتي "عبدالله عبدالله "از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري (العالم) اظهار داشت : کميته برگزاري و ناظران انتخابات قصد دارند با اعلام بخشي از نتايج ، از شدت ناراحتي مردم افغانستان بکاهند ، زيرا مردم بخوبي از موارد نقض قوانين و تقلب در انتخابات آگاهند. " سعيد مراد راهي" کارشناس مسائل سياسي افغانستان نيزدر گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد:نگراني مردم افغانستان به دليل ناتواني نيروهاي بين المللي در 8 سال گذشته براي تامين امنيت در اين کشور است. با ورود فرآيند شمارش آرا در افغانستان به هفته دوم ، اختلافات و کشمکش ها درباره نحوه برگزاري اين انتخابات همچنان باقي است و با وجود اعلام نتايج 35 درصد از آراي شمارش شده که حاکي از پيش افتادن "حامد کرزي " رييس جمهوري کنوني از رقيب اصلي خود " عبدالله عبدالله " است، طرفداران عبدالله عبدالله همچنان نتايج اين انتخابات را بدليل آنچه که تقلب در انتخابات مي نامند، رد مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها