ميادين مين درافغانستان جان هزاران نفر را تهديد مي کند

يکشنبه 15 فروردين 1389 - 11:15

با وجود تلاش هاي سازمان ملل متحد و سازمان هاي مسوول خنثي سازي مين ها که تاکنون جان ده ها هزار نفر از غير نظاميان را در افغانستان گرفته است ؛ ميادين مين در اين کشورهمچنان جان هزاران نفر از شهروندان افغاني را تهديد مي کند. سازمان هاي مسوول دراين باره با دشواري هاي زيادي از جمله ادامه جنگ و فقدان امکانات و و تجربه در اين کشور مواجه هستند. «نجم الدين هلال » مسوول مرکز طراحي و ساخت اعضاي مصنوعي بدن در کابل دراين باره به شبکه خبري العالم گفت : اين مرکز با کمک هاي بين المللي براي ساخت اعضاي مصنوعي براي قربانيان مين ايجاد شده و اين اعضا را رايگان در بين قربانيان توزيع مي کند. وي که خود نيز يکي از قربانيان مين هاي موجود در افغانستان است گفت: 95 درصد از کارکنان اين مرکز خود قربانيان انفجارهاي ناشي از مين هاي موجود در افغانستان هستند و بيش از ديگران در اين باره احساس مسووليت مي کنند. وي تصريح کرد : هفت مرکز ساخت و طراحي اعضاي مصنوعي در پايتخت و استان هاي ديگر وجود دارد و بيشتر کارمندان و کارکنان اين مراکز نيز خود قربانيان انفجارهاي مين هستند. سازمان ملل متحد که برعمليات پاکسازي مين در افغانستان نظارت دارد ، اعلام کرد که ميليون ها مين در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد و حدود 100 هزار افغان کشته يا براي هميشه معلول شده اند که بيشتر آنها را کودکان و کشاورزان تشکيل مي دهند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها