آلماني ها تا سال 2014 افغانستان را ترک نمي کنند

دوشنبه 1 آذر 1389 - 19:37

زير امور خارجه آلمان اعلام کرد که پس از خروج نيروهاي ناتو از افغانستان، کشورش تا سال 2014 نمايندگاني در افغانستان خواهد داشت. روزنامه آلماني "دي‌ولت "، به نقل از "گوئيدو وستروله " وزير امور خارجه آلمان نوشت: پس از خروج نظاميان نيروهاي پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) از افغانستان از سال 2011، نبايد اين کشور را به يکباره ترک کرد و آلمان تا سال 2014 نمايندگاني در افغنستان خواهد داشت. بر اساس اين گزارش، وي ضمن تائيد بر تصميم ناتو مبني بر خروج تدريجي از افغانستان از سال آينده ميلادي بار ديگر بر تفويض اختيارات به مقامات افغان در سال 2014 تاکيد کرد. وي افزود:

زير امور خارجه آلمان اعلام کرد که پس از خروج نيروهاي ناتو از افغانستان، کشورش تا سال 2014 نمايندگاني در افغانستان خواهد داشت. روزنامه آلماني "دي‌ولت "، به نقل از "گوئيدو وستروله " وزير امور خارجه آلمان نوشت: پس از خروج نظاميان نيروهاي پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) از افغانستان از سال 2011، نبايد اين کشور را به يکباره ترک کرد و آلمان تا سال 2014 نمايندگاني در افغنستان خواهد داشت. بر اساس اين گزارش، وي ضمن تائيد بر تصميم ناتو مبني بر خروج تدريجي از افغانستان از سال آينده ميلادي بار ديگر بر تفويض اختيارات به مقامات افغان در سال 2014 تاکيد کرد. وي افزود: تا اين زمان آلمان با نيروهاي نظامي در هندوکش حضور نخواهد داشت اما نمي توان کشور را (يک‌باره) ترک کرد تا زمينه براي فعاليت تروريست‌ها مساعد شود. وستروله پيش از اين اعلام کرده بود که نظاميان آلماني از سال 2012 از افغانستان خارج خواهند شد و خواستار تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي نظامي شده بود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها