محمود عباس بر سردوراهي/ مردم فلسطين يا دولت آمريکا

دوشنبه 11 مرداد 1389 - 10:29

جنبش جهاد اسلامي فلسطين با انتقاد از حمايت کشورهاي عربي از مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي گفت: رييس تشکيلات خودگردان در اين شرايط بايد بينمردم فلسطين و يا دولتآمريکا يکي را انتخاب کند.

جنبش جهاد اسلامي فلسطين با انتقاد از حمايت کشورهاي عربي از مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي گفت: رييس تشکيلات خودگردان در اين شرايط بايد بينمردم فلسطين و يا دولتآمريکا يکي را انتخاب کند. "داود شهاب "سخنگوي رسمي جنبش جهاد اسلامي روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري "العالم" تاکيد کرد: محمود عباس رييس تشکيلات خودگردان يا بايد به آمريکا بگرود و به مردم فلسطين و اجماع ملي پشت کند، و براي مذاکره با رژيم صهيونيستي آماده شود؛ يا با آن مخالفت کرده و با ملت فلسطين متحد شود که در اين صورت همه مردم با وي خواهند بود. وي افزود: تسليم شدن کشورهاي عربي و تشکيلات خودگردان در برابر فشارهاي آمريکا و صهيونيست ها براي آغاز مذاکرات مستقيمبه معناي پشت کردن به اجماع فلسطينيان مبني بر مخالفت با مذاکرات است. شهاب با اشاره به هدف قرار گرفتن مقاومت در منطقه توسط آمريکا و رژيم صهيونيستي گفت: استراتژي نظامي و سياسي گروه هاي فلسطيني در برابر دشمن صهيونيستي واضح و مشخص است. وي افزود:رژيم صهيونيستي هم اکنون در تنگنا به سر مي برد و برخي به اشتباه تصور مي کنند مي توانند آن را نجات دهند. شهاب گفت:دولتهايعربي و تشکيلات خودگردانهمواره از فشارهاي آمريکا براي ترساندن افکار عمومي منطقه استفاده مي کنند؛ اما مردم فلسطين و مقاومت در منطقه هيچگاه در برابر اين فشارها تسليم نشده و در برابر توطئه هاي اشغالگران مي ايستند. وي گفت : آمريکا و رژيم اشغالگر در لبنان يا دردادگاه حريري و يا در فلسطين ،عراق ، افغانستان و سوريه در پي قرباني کردن مقاومت هستند .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها