دبيرکل ابتکارملي خواستار راهبردي جديد عليه صهيونيستها شد

شنبه 23 مرداد 1389 - 04:46

دبيرکل " ابتکار ملي فلسطين" از مسلمانان خواستکه راهبرد جديدي را در برابر رژيمصهيونيستي اتخاذ کنند تابتوانندضمن تغيير توازن قدرت،براين رژيماشغالگراعمال فشار کنند. "مصطفي برغوثي" روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري "العالم" از قدس اشغالي، اظهار داشت: اقدامات رژيم صهيونيستي بيش از 90 درصد از مردم فسطين را از حضور در مسجد الاقصي محروم کرده است،فقط به افراد بالاي 50 سال اجازه داده مي شود وارد اين مسجد شوند و علاوه برآن ساکنان غزه به هيچ وجه نمي توانند به قدس يا کرانه باختري عزيمت کنند. وي افزود: اين اقدمات رژيم اشغالگر بخشي از نقشه و توطئه

دبيرکل " ابتکار ملي فلسطين" از مسلمانان خواستکه راهبرد جديدي را در برابر رژيمصهيونيستي اتخاذ کنند تابتوانندضمن تغيير توازن قدرت،براين رژيماشغالگراعمال فشار کنند. "مصطفي برغوثي" روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري "العالم" از قدس اشغالي، اظهار داشت: اقدامات رژيم صهيونيستي بيش از 90 درصد از مردم فسطين را از حضور در مسجد الاقصي محروم کرده است،فقط به افراد بالاي 50 سال اجازه داده مي شود وارد اين مسجد شوند و علاوه برآن ساکنان غزه به هيچ وجه نمي توانند به قدس يا کرانه باختري عزيمت کنند. وي افزود: اين اقدمات رژيم اشغالگر بخشي از نقشه و توطئه هاي مستمر ضدفلسطينياين رژيم است که سال به سال شديدتر مي شود. دبيرکل ابتکار ملي فلسطين تاکيد کرد: اقدامات نژادپرستانه رژيم اشغالگر اکنون عليه بيش از 5 هزار نفر از ساکنان قدس اجرا مي شود. وي با تمجيد از ايستادگي و پايداري فلسطيني ها در قدس گفت: بيشتر اقدامات رژيم اشغالگر در قدس بر محور اخراج فلسطيني ها و تصرف هرچه بيشتر زمين ها در اين شهر مقدس متمرکز است. ظلم رژيم صهيونيستي عليه فلسطينيان نتيجه کوتاهي جامعه جهاني برغوثيشرايط امروز فلسطيني ها را نتيجه کوتاهي جامعه جهاني در قبال رژيم اشغالگر دانست و گفت: تاهنگامي که هيچگونه فشاري بر رژيم اشغالگر نباشد، شروع هرگونه مذاکره با شکستي بزرگتر از دوره هاي قبل مواجه خواهد شد. جامعه جهاني رژيم صهيونيستي را تحريم کند دبيرکلابتکار ملي فلسطين با دعوت از اعراب و ديگر کشورها براي پايان دادن به موضوع مذاکره بينتشکيلات خودگردانو رژيم اشغالگر که با هدف شانه خالي کردن اين کشورها از مسووليت هايشان صورت مي گيرد، تاکيد کرد: بدون تغيير توازن قدرت هرگونه مذاکره بي نتيجه خواهد بود. وي خاطرنشان کرد: دولت هاي عربي و ديگر کشورهاي دنيا بايد سياست جديدي در حمايت از مقاومت مردمي فلسطين و پايداري در برابر رژيم اسراييل اتخاذ کرده و از تحميل تحريم هاي گسترده بر اين رژيم حمايت کنند؛ چراکه هر اقدامي غير از اين تنها به انجام مذاکره براي سرپوش گذاشتن بر اقدامات رژيم صهيونيستي متنهي خواهد شد. برغوثي گفت: رژيم اسراييل در اين برهه براي عملي کردن نقشه ها و توطئه هاي خود به زمان نياز دارد، بنابراين بايدبجاي همراهي با اين رژيم به مقابله با آن پرداخت. انتقاد از مواضع ضعيف کشورهاي عربي در دفاع از قدس دبيرکلابتکار ملي فلسطين با انتقاد از ضعف مواضع دولت هاي عربي و اسلامي در دفاع از قدس با وجود وعده هاي آنها در حمايت از ساکنان اين شهر، تاکيد کرد که قدس آخرين سنگر دفاع از فلسطين و هويت اين سرزمين است. 24/12/2

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها