حضور سفير تشکيلات خودگردان در يک تجمع صهيونيستي

يکشنبه 24 مرداد 1389 - 13:00

شماري از سازمان ها و اتحاديه هاي دانشجويي حاميفلسطين در آفريقاي جنوبي، مشارکت سفير تشکيلات خودگردان در اين کشوردر يک تجمع صهيونيستي را محکوم کردند.

شماري از سازمان ها و اتحاديه هاي دانشجويي حاميفلسطين در آفريقاي جنوبي، مشارکت سفير تشکيلات خودگردان در اين کشوردر يک تجمع صهيونيستي را محکوم کردند.به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، شماري از سازمان ها و اتحاديه هاي دانشجويي حامي فلسطين با انتقاد شديد از حضور "علي احمد حليمه" سفير تشکيلات خودگردان در آفريقاي جنوبي در نشست يک اتحاديه دانشجويي صهيونيستي در ژوهانسبورگ که بشدت حامي صهيونيسم است؛ اين اقدام سفير فلسطين را رسوايي بزرگي دانستند. اعضاي اين اتحاديه ها با برگزاري تجمعي اعتراض آميز، اقدام سفير تشکيلات خودگردان را نقض تصميم اتخاذ شده دانشگاهيان براي تحريم آکادميک اسرائيل دانستند. اتحاديه دانشجويان يهودي آفريقاي جنوبي سازماني صهيونيستي است که در جريان حمله رژيم اشغالگر به ناوگان آزادي، بشدت از رژيم اشغالگر دفاع کرد. با وجود دعوت اتحاديه هاي حامي فلسطين از سفير تشکيلات خودگردان براي شرکت نکردن در اين نشست، علي احمد حليمه در اين نشست شرکت کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها