مذاکره مستقيم، توطئه آمريکايي عليه ملت فلسطين

سه شنبه 9 شهريور 1389 - 16:36

اعضاي برخي گروه هاي فلسطيني تصميم تشکيلات خودگردان براي نشستن پشت ميز مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي را محکوم کرده و آن را توطئه اي آمريکايي - صهيونيستي عليه ملت فلسطين با بازيگري برخي طرف هاي فلسطيني و عربي دانستند.

اعضاي برخي گروه هاي فلسطيني تصميم تشکيلات خودگردان براي نشستن پشت ميز مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي را محکوم کرده و آن را توطئه اي آمريکايي - صهيونيستي عليه ملت فلسطين با بازيگري برخي طرف هاي فلسطيني و عربي دانستند. مذاکرات مستقيم تشکيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي در حالي قرار است روز چهارشنبه در واشنگتن با نظارت " باراک اوباما" رييس جمهور آمريکا آغاز شود که محافل خبري و سياسي اين مذاکرات را تامين کننده منافع صهيونيست ها و راهکاري براي کاهش فشارها بر دولت آمريکا ارزيابي کردند. مذاکرات مستقيم ، در حالي آغاز خواهد شد که از پيش نتيجه آن مشخص است و تشکيلات خودگردان و بويژه " محمود عباس " رييس اين تشکيلات بازيگر بازنده آن است. يک عضو دفتر سياسي جبهه خلق براي آزادي فلسطين در گفت و گو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: مذاکرات مستقيم بدنبال فشارهاي سنگين اعمال شده بر تشکيلات خودگردان و در حالي آغاز خواهد شد که دولت آمريکا از وعده هاي خود بويژه در زمينه توقف شهرک سازي عقب نشيني کرده است. " کايد الغول" به گروه هاي فلسطيني توصيه کرد از طريق گسترش دامنه مقاومت هاي مردمي و اتخاذ سياست هايي از جمله خودداري از شرکت در نشست هاي سازمان آزاديبخش فلسطين مخالفت خود با تصميم تشکيلات خودگردان براي شرکت در مذاکرات مستقيم سازش را متجلي کنند. وي خاطرنشان کرد که جبهه خلق براي آزادي فلسطين اکنون درحال بررسي راهکاري هاي مقابله با پيامدهاي مذاکره مستقيم تشکيلات خودگردان با رژيم صهيونيستي است. " خالد البطش "از اعضاي برجسته جنبش جهاد اسلامي فلسطين نيز در گفت و گو با العالم اظهار داشت: مذاکره با رژيم صهيونيستي اعم از مستقيم وغيرمستقيم هيچ حاصلي تاکنون براي فلسطيني ها نداشته است و نخواهد داشت. وي با بيان اينکه " مذاکرات فقط به نفع رژيم اشغالگر و دولت آمريکا است"، ز گروه هاي فلسطيني دعوت کرد تا براي حمايت هرچه بيشتر از گزينه مقاومت ، پايان دادن به تفرقه داخلي ، تقويت وحدت ملي و مقابله همه جانبه با دشمن اشغالگر تلاش کنند. معاون رييس مجلس قانونگذاري فلسطين نيز در گفت و گو با العالم خاطرنشان کرد: مذاکرات مستقيم توطئه اي جديد عليه منافع ملت فلسطين و براي سرپوش گذاشتن بر جنايات رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها است. احمد بحر گفت: ما به نمايندگي از ملت فلسطين از محمود عباس مي خواهيم تا دير نشده از ورود به اين مذاکرات بيهوده خودداري کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها