تاکيد چهره هاي سياسي و رسانه اي عرب بر اهميت روز قدس

چهارشنبه 10 شهريور 1389 - 13:30

چهره هاي سياسي و رسانه اي وشخصيت هاي عرب و مسلمان بر ضرورت برگزاري مراسم روز جهاني قدس درجهان عرب و اسلام تاکيد کردند و خواستار حمايت از ملت فلسطين در مقاومت عليه اشغالگران شدند.

چهره هاي سياسي و رسانه اي وشخصيت هاي عرب و مسلمان بر ضرورت برگزاري مراسم روز جهاني قدس درجهان عرب و اسلام تاکيد کردند و خواستار حمايت از ملت فلسطين در مقاومت عليه اشغالگران شدند. شيخ عمار شاهين عضو گروه علماي عراق روز چهارشنبه در گفتگو با شبکهالعالم، روز جهاني قدس را از روزهاي مهم در زندگي مسلمانان برشمرد و گفت: با توجه به اينکه برادران مسلمان ما در فلسطين در معرض رنج، ظلم، ستم، آوارگي و بمباران هواپيماها قرار دارند، بنابراين سزاوار است به ياري برادران مسلمان در غزه و سرزمين هاي فلسطين وهمه جهان اسلام بشتابيم. جميل مزهر، عضو کميته مرکزي خلق براي آزادي فلسطيندر گفت و گو با العالم اظهار داشت:نجات قدس مستلزمبرداشتن گام هايي جدي و عملي از سوي امت عربي و اسلامي است، و لازم است براي متوقف کردن همه اشکال تجاوزگري عليه اين شهر و سياست هاي اعمال شده توسط رژيماشغالگر و فاشيستي، در يهودي سازي آن، وارد عمل شد. محمد محمود ابو المعالي مسئول نشريه تحولات نواکشوت نيز درگفت وگو با العالم خاطرنشان کرد:امسال سالگرد روزجهاني قدس در شرايط ويژه اي قرار دارد، چرا که ساکنان اصلي قدس از آن بيرون رانده مي شوند و اين شهر در معرض موج بي سابقه يهودي سازي قرار دارد و اسرائيل و تندروهايي که خواهان نابودي اسلام و ماهيت عربي قدس هستند بر آن حکومت مي کنند. عزيز هناوي معاون هماهنگ کننده ابتکار مغرب براي حمايت از ملت فلسطين نيز دراين باره گفت: آخرين جمعه از ماه مبارک رمضان هر سال کهتوسط امام خميني (ره) بعنوان روز جهاني قدس اعلام شد، روزي است که امت عربي واسلامي بايد مسووليتهايش را در برابر قدس و ملت فلسطين و اراضي مقدسبه ياد آورد و گامهاي علمي براي کاستن از درد و رنج اين ملت ستمديده بردارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها