راهکار جدید بن سلمان دراثبات نقش ایران درحمله به آرامکو

راهکار جدید بن سلمان دراثبات نقش ایران درحمله به آرامکو
دوشنبه 8 مهر 1398 - 20:51

خبر:

یکی از برجستگان گروهک منافقین امروز در واشنگتن در نمایشی مضحک مدعی شد حمله 14 سپتامبر به ارامکو از امیدیه اهواز در جنوب ایران صورت گرفته است.

تحلیل:

- در این نمایش جعفر زاده از فراریان منافق ایرانی با ارائه برخی اطلاعات تامل برانگیز مدعی شده است که حمله اخیر به ارامکو کاملا ایرانی بوده است این درحالی است که مقامات سعودی و بویژه بن سلمان و الجبیر هنگامی که به منشا این عملیات میرسند ازیکسو نمیخواهند بپذیرند این تحقیر تاریخی بدست انصارالله انجام شده و از دیگر سو کاملا در هراسند تا بشکلی مستقیم و صددرصدر ی ایران را عامل این حملات معرفی کنند. بر این مبنا بنظر میرسد سعودیها بااستخدام منافقین و شبکه تحت الحمایه شان یعنی ایران اینترنشنال که دروابستگی مادی ومعنویش به سعودی هیچ شکی وجود ندارد کوشیده اند تا انچه را دردل دارند ولی جسارت ابرازش را ندارند از این طریق رسانه ای کنند. بدیهی است درشرایط هیستریک حاکم بر بن سلمان دراین روزها محملی بی دردسر تراز ایران اینترنشنال ومنافقین برای حکام سعودی بدست نیامده است.

- برگزاری این نمایشنامه درشرایطی است که هنوز وبعد ازعملیات دوروز پیش انصارالله درنجران وشکست تاریخی بن سلمان، رسانه های وابسته به سعودی ومقامات این کشور دربهت وحیرت کامل بسر میبرند وکمتر میکوشند تا اظهار نظری دراین باره کنند.بدیهی است اسناد تلوزیونی ارائه شده ازسوی انصارالله که دیروز خط اول خبری رسانه های دنیا را تسخیر کرده بود با چنین اقدامات کودکانه ای ازمسیر اصلی منحرف نخواهد شد.نه تنها ایرانیان که افکار عمومی جهانی ازسویی به میزان وعمق دشمنی منافقین با جمهوری اسلامی واقفند وازدیگر سوبرخلاف حکومت قبیله ای بن سلمان افکارعمومی جهانی انقدر رشد کرده است که بازیچه این چنین مسائلی نشود.

- بازیگر این نمایش با ارائه باصطلاح اطلاعاتی هدفمند کوشیده است تا در قدم اول خود را به عنوان منبعی صاحب اطلاعات دقیق معرفی کند وپس از جلب اطمینان مخاطبین گزاره اصلی مورد نظرش یعنی حمله به ارامکو از ایران را مطمئن جلوه دهد.بر این مبناست که کوشیده است تاریخ اتخاذ تصمیم ایران برای حمله به ارامکو را 2ماه پیش ودر سایه دستور رهبری ایران به شورای امنیت ملی معرفی کند .البته او دراین سخنان چندنکته اساسی را بی پاسخ میگذارد اول انکه چرا این عملیات با فاصله ای یکماه ونیمه پس از اخذ تصمیم عملیاتی شده است ؟دوم اینکه چرا اعلان این مساله ازسوی منافقین دوماه بعد از این تصمیم صورت گرفته است سوم اینکه چرا دقیقا این اعلام یک روز پس ازرسوایی بن سلمان وسعودی در عملیات نجران صورت میگیرد وبلاخره انکه ربط میان این نمایش باانچه چند روز پیش ودرسایه حضور جبیر درجمع منافقین درنیویورک صورت گرفت چیست؟هرچند نکته بسیار بدیهی ان است که هم اندیشی وهم افزایی مغزهای زنگ زده نتیجه ای جز این نمیتواند داشته باشد

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها