انتخاب محمود عباس به رياست فتح نشانه خروج از دايره مقاومت است

يکشنبه 18 مرداد 1388 - 06:29

دبيرکل جنبش آزادگان فلسطين انتخاب محمود عباس به رياست جنبش فتح را به منزله خروج اين جنبش از دايره مقاومت دانست. ابوهلال شنبه شب در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: برگزاري کنگره جنبش فتح از اتفاقات مهم ميداني در فلسطين به شمار مي رود که انتخاب محمود عباس به رياست جنبش فتح در اين کنگره نشانه هايي مهم و خطرناک دارد. وي افزود: نخستين نشانه متعلق به شيوه انتخاب رييس است که به تازگي وارد دستور کار جنبش شده است. به نظر من اين شيوه جديد حتي از انتخابات در برخي کشورهاي عربي که در آن رييس جمهور با 99 و 9 درصد آرا انتخاب مي شود، فراتر رفته است. ابوهلال خاطر نشان کرد: محمود عباس که دوره رياستش بر تشکيلات خودگردان به پايان رسيده است دشمن برنامه و راه مقاومت است و بر گزينه مذاکره با اشغالگر و دشمني با بخشي از ملت فلسطين اصرار مي ورزد بنابراين انتخاب وي به عنوان رييس جنبش فتح به اين معني است که اين جنبش با رييس کنوني خود از دايره مقاومت خارج خواهد شد. وي با بيان اينکه مشارکت اعضاي جنبش فتح در غزه در کنگره ششم اين جنبش چندان مهم نيست، گفت: نتايج از پيش تعيين شده بود و جرياني که بر کنگره چيره است و تصميمات و نتايج انتخابات را به دست دارد، تيم محمود عباس است. دبيرکل جنبش آزادگان فلسطين سپس با اشاره به تحريم کنگره از سوي برخي اعضاي کميته مرکزي و شوراي انقلابي جنبش فتح خاطر نشان کرد: اين افراد نتايج کنگره را به رسميت نمي شناسند بنابراين مشارکت يا عدم مشارکت اعضاي جنبش فتح در غزه چندان ارزش و اهميتي ندارد. وي درباره اظهارات محمود عباس مبني بر اينکه اين کنگره شروعي تازه خواهد بود، نيز گفت: محمود عباس که به رياست جنبش فتح انتخاب شد به هيچ وجه به مقاومت اعتقاد ندارد و همواره به دنبال ريشه کني و مبارزه با مقاومت است و اعلام کرده است که افتخار او آن است که تاکنون حتي يک گلوله شليک نکرده است و در زندگيش سلاح به دست نگرفته است. ابوهلال گفت: جنبش کنوني فتح جنبشي جديد است که بايد آن را حزب محمود عباس دانست، حزبي که راه او را مي رود و همه خواسته هايش را تصويب مي کند. وي افزود: جرياني که جنبش فتح را به دست گرفته است جريان فکري محمود عباس است و ارتباطي با ديگر جريان هاي فتحي به ويژه جريان هايي که مخالف پيمان اسلو و سازش هستند و به مقاومت پايبندند، ندارد. دبيرکل جنبش آزادگان فلسطين در ادامه تاکيد کرد: شماري از جريان هاي فتحي اساسا در کنگره شرکت نکردند اما من مطمئنم شماري ديگر از جريان ها که در کنگره شرکت کردند به خاطر انتخاب محمود عباس به رياست جنبش از شرکت در کنگره پشيمان شدند زيرا اين جريان ها اميدوار بودند با برگزاري انتخاباتي سالم و دموکراتيک و شفاف محمود عباس را براندازند. اما اين تنها ضربه اول است و من به اين برادران مي گويم که منتظر ضربه هاي ديگر باشيد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها