يک مسوول فتح: انتخابات کميته مرکزي فتح کاملا دموکراتيک بود

چهارشنبه 21 مرداد 1388 - 15:40

مسوول روابط سياسي جنبش فتح در بيروت ، انتخابات اخير اين جنبش در بيت لحم براي انتخاب اعضاي کميته مرکزي فتح را سرنوشت ساز دانست وبرگزاري آن در فضايي کاملا دموکراتيک را مورد تاکيد قرار داد. "کاظم حسن" عصر چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: اين انتخابات يک پيروزي براي جنبش فتح به شمار مي آيد زيرا پس از 20 سال و تحت نظارت محافل بين المللي برگزار شد. وي از راه يافتن افراد جديدي به کميته مرکزي فتح استقبال کرد وافزود: 18 نفر از مجموع 23 نفر براي نخستين بار وارد کميته مرکزي فتح شدند ، اين افراد همواره دست به فعاليتهاي سياسي در سطح رهبري اين جنبش مي زدند. مسوول روابط سياسي فتح در بيروت با اشاره به شکست خوردن برخي رهبران جنبش فتح مانند محمد قريع در انتخابات کميته مرکزي ، اظهار داشت: اين مساله بيانگر شفافيت و سالم بودن اين انتخابات و حاکم بودن فضاهاي دموکراتيک بر آن است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها