اعتراض به کنفرانس فتح در بيت لحم

پنج‌شنبه 22 مرداد 1388 - 05:39

کميته رهبري مرکزي عالي جنبش فتح در نوار غزه در اعتراض به روند کار ششمين کنفرانس اين جنبش در شهر بيت لحم در کرانه باختري و شيوه برخورد آن با اعضاي فتح در نوار غزه استفعا کرد. "عبدالرحمن حمد" عضو مستعفي کميته رهبري عالي فتح در نوار غزه به شبکه خبري العالم گفت: وقتي اسامي کميته مرکزي جديد و اعضاي شوراي انقلابي جديد اعلام مي شود براساس آن همه اعضاي کميته رهبري عالي فتح در نوار غزه که هيچ يک از آنها با عضويت در کميته مرکزي و شوراي انقلابي موافق نبودند، فاقد مشروعيت مي شود و براين مبنا اين کميته مستعفي مي شود. "احمد نصر" عضو مستعفي کميته رهبري عالي فتح در نوار غزه به شبکه خبري العالم گفت: معتقديم که کنفرانس فتح موفقيت آميز نبود و ما به نتايج آن و برخي سازوکارها اعتراض داريم. ما معتقديم که راي ها تغيير کرد و صندوق هاي راي گيري براي اعضاي فتح در نوار غزه به مدت 18 ساعت بسته شد به گونه اي که تعداد زيادي نتوانستند راي دهند. "يحيي رباح" تحليلگر سياسي فلسطيني به شبکه خبري العالم گفت: اين استعفا بيانگر روحيه دموکراتيکي است که جنبش فتح حتي در مراحل دشوار از آن برخوردار است. وي افزود: بروز اين اعتراضات کودچک قابل پيش بيني بود و اين بخشي از عادات فلسطيني ها است اما اراده تغيير در فتح پيروز شد و کنفرانس اين تغيير را ايجاد کرد و رهبري جديد انتخاب شد و ما درباره آينده خوشبين هستيم.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها