اظهار تاسف از تعويق تصميم گيري درباره گزارش گلدستون

شنبه 11 مهر 1388 - 10:12

مدير مرکز مستقل حقوق بشر درغزه ، با اظهار تاسف از تعويق تصميم گيري درباره گزارش گلدستون از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، موکول شدن بررسي اين گزارش به دور آتي اين شورا در مارس 2010 را مايه نوميدي دانست. " صلاح عبد العاطي " روز شنبه در گفتگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم ، تعويق در تصميم گيري درباره گزارش ريچارد گلدستون رئيس هيات حقيقت ياب جنگ غزه ازسوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد تا مارس 2010 را ناشي از فشارهاي آمريکا ، اسرائيل و اروپا دانست. وي اظهار داشت : از نظر کارشناسان امور فلسطين ، تعويق در تصميم گيري درباره گزارش گلدستون از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قابل فهم نيست ، به ويژه اينکه رژيم اسرائيل درجنگ غزه ، ويراني ها زيادي را به بار آورد و کشتاري فجيع را به راه انداخت. وي افزود : بر کارشناسان مسائل فلسطيني پوشيده نيست که اين تعويق غيرموجه ، تحت فشارهاي آمريکا، اسرائيل واروپا صورت گرفته است که همه تلاش خود را براي جلوگيري از حضور مسئولان رژيم اشغالگر در دادگاه هاي بين المللي و محاکمه آن ها به اتهام ارتکاب جنايات جنگي درغزه به کار مي گيرند. عبد العاطي همچنين از موضع منفي تشکيلات خودگردان فلسطين درقبال گزارش گلدستون و درخواست اين تشکيلات براي موکول کردن بررسي گزارش مذکور به دور آتي شوراي حقوق بشر و عدم ارجاع آن به شوراي امنيت از بيم وتو شدن از سوي آمريکا انتقاد کرد. وي اظهار داشت اين توجيهات به دلايلي چند غيرموجه است ؛ از جمله اينکه همه انتظار دارند که آمريکا قطعنامه عليه رژيم اسرائيل به علت ارتکاب جنايات جنگي درغزه را وتو کند و دراين صورت است که به همه جهانيان ثابت مي شود که آمريکا شريک اصلي رژيم اشغالگر در ارتکاب جنايات است. وي درادامه گفت : مي توان گزارش گلدستون را به مجمع عمومي سازمان ملل و نيز دادگاه بين المللي کيفري ارجاع داد تا تصويب و تاييد اين گزارش از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل ، رئيس دادگاه رسيدگي به جنايات را وادار کند که حکم بازداشت مسئولان سياسي ونظامي رژيم اشغالگر را به علت ارتکاب جنايات جنگي در نوار غزه صادر نمايد. وي افزود : صرف نظر ازموضع منفي که احتمال مي رود واشنگتن درصورت تاييد گزارش گلدستون درقبال اين گزارش اتخاذ کند ، ملت فلسطين نيازمند حمايت هاي همه ملت هاي آزاده جهان و دولت هاي منصفي است که از حق ملت فلسطين دفاع مي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها