تحرکات ضد ايراني بحرين در مجامع بين المللي

يکشنبه 29 اسفند 1389 - 16:39

بحرين در اعتراض به ابراز نگراني مقامات جمهوري اسلامي ايران از روند وقايع اين کشور و دخالت نظامي خارجي در سرکوب خشونت بار تظاهرات مسالمت آميز مردم، تحرکاتي را از طريق سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس اسلامي ضد ايران در پيش گرفت.

بحرين در اعتراض به ابراز نگراني مقامات جمهوري اسلامي ايران از روند وقايع اين کشور و دخالت نظامي خارجي در سرکوب خشونت بار تظاهرات مسالمت آميز مردم، تحرکاتي را از طريق سازمان ملل متحد، اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس اسلامي ضد ايران در پيش گرفت.به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، در پي اظهارات مقامات جمهوري اسلامي ايران درباره تحولات و رويدادهاي خونبار بحرين، توفيق منصور نماينده دائم بحرين در سازمان ملل متحد يادداشت اعتراضي را به بان کي مون دبيرکل اين سازمان ملل ارايه کرد.اين يادداشت اعتراض درحالي از سوي بحرين به سازمان ملل متحد ارايه مي شود که پيش از اين بان کي مون در سخناني نسبت به سرکوب و کشتار ملت بحرين، به پادشاه اين کشور هشدار داد.بان کي مون خطاب به "عيسي بن حمد آل خليفه" با اظهار نگراني شديد از اوضاع بحرين و نحوه برخورد با تظاهرکنندگان، گفته بود: سرکوب شديد مردم بحرين در تظاهرات‌ ضد دولتي مي تواند با قوانين بين المللي مواجه شود."طارق محمد نصف" کاردار بحرين در اتحاديه عرب هم يادداشت اعتراض مشابهي را به عمرو موسي دبيرکل اتحاديه عرب داد."حمد علي البنخليل" سر کنسول عمومي بحرين در جده نيز يادداشت اعتراض ديگري را تقديم دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامي کرد.بحرين در اين يادداشتها از دبيرکل سازمان ملل متحد، دبيرکل اتحاديه عرب و دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامي خواسته است تا از تحويل يادداشت هاي اعتراض آميز ايران درباره وضعيت بحرين خودداري کنند.حضور نيروهاي خارجي در بحرين ، تهديد امنيت منطقهرامين مهمان پرست سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ديروز در اظهاراتي، حضور نيروهاي برخي کشورها براي سرکوب اعتراضات مسالمت آميز مردم در بحرين و يمن را غيرقابل قبول و باعث تاسف دانست و گفت که حضور نيروهاي خارجي در اين دو کشور امنيت منطقه و کرامت مسلمانان را تهديد مي کند.

پربیننده ترین خبرها