نصب مجسمه هيکل ادعايي در معبدي نزديک مسجد الاقصي

پنج‌شنبه 15 مرداد 1388 - 17:23

رام الله ـ خبرنگار العالم ـ جماعت هاي يهودي تندرو امروز پنجشنبه مجسمه بزرگ هيکل ادعايي خود را بر بالاي يک معبد يهودي مشرف بر مسجد الاقصي نصب کردند. موسسات فلسطيني علت اين اقدام را جذب گردشگران دانستند و تاکيد کردند که رژيم اشغالگر مي خواهد با جذب گردشگران ، آنها را تحت تاثير افکار خود در مورد اين هيکل ادعايي قرار دهد و پس از مدتي اين هيکل را به مسجد الاقصي منتقل خواهد کرد. "فخري ابودياب" رييس کميته ساکنان سلوان واقع در غرب قدس اشغالي گفت: ما از اين مساله هراس داريم که مبادا درمقابله با رژيم اشغالگر تنها بمانيم و آنها بتوانند طرحها و نقشه هاي خود را اجرا کنند. نه تنها در منطقه بستاني بلکه در همه مناطق قدس اشغالي کارمندان شهرداري قدس اشغالي شب و روز براي تحت فشار قرار دادن فلسطيني ها تلاش مي کنند ، 15 اخطاريه جديد از سوي شهرداري قدس به برخي خانواده هاي فلسطيني داده شده است. رژيم اشغالگر همچنين ماليت هاي سنگيني عليه خانواده هاي فلسطين وضع مي کند و هرکس که قادر به پرداخت اين ماليات نيست، اموالش مصادره مي شود. اموال و پول هاي يهوديان ثروتمند جهان همگي براي يهودي سازي قدس صرف مي شود در حالي که اموال ثروتمندان عرب به هر منطقه اي از دنيا بجز قدس اشغالي فرستاده مي شود که بيش از ديگر مناطق به اين اموال نياز دارد. فارس الصرفندي - خبرنگار العالم - رام الله

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها