سودان امتحاني ديگر براي سازمان هاي بين المللي

جمعه 3 مهر 1388 - 18:20

سودان - خبرنگار العالم - پس از آنکه سازماهاي بين المللي دست رد به سينه مردم بحران زده سودان زدند سازمانهاي بشردوستانه مسلمان شمال سودان وارد عمل شدند . اين در حالي است که حکومت جنوب سودان پيش از اين هرگونه کمک هاي سازمانهاي اسلامي را ممنوع کرده بود و به وعده کمکهاي کشورهاي غربي به ويژه امريکا اميد بسته بودند ؛ ولي پس از نااميد شدن از اين کمک ها و مواجه شدن با وعده هاي پوچ و توخالي و وخيم تر شدن شرايط زندگي مردم ، چاره را در مسالمه و باز نمودن صفحه تازه اي در روابط طرفين شمال و جنوب سودان ديدند . "کورماج شول" رابط کمک هاي انساني به حکومت جنوب سودان درمصاحبه با خبرنگار العالم اظهار داشت : در حقيقت ما اقدام به برقراي ارتباط با حکونت جنوب سودان کرديم تا از کمکهاي سازمانهاي بشردوستانه ملي بهره مند شويم و سازمانهاي بشردوستانه پل ارتباطي بين حومت سودان و جنوب سودان است . در اين راستا سازمانها بشردوستانه علي رغم مشکلات خود ، از هيچ کمکي دريغ ننموده و به سرعت به کمک آنها شتافتند . " دکتر سراج الدين عبدالغفار" رئيس سازمان هاي ملي سودان به خبرنگار العالم چنين مي گويد: سازمان هاي ملي آماده عزيمت و کمک به سمت جنوب سودان هستند . با اينکه اين سازمانها تجربه عملي در سطح آفريقا دارند ولي از همه مردم و حرکتهاي مردمي مي خواهيم توجه خود را براي نجات مردم به سوي جنوب سودان منعطف دارند . به گزارش خبرنگار العالم بسياري از موسسه هاي خيريه از جمله " موسسه خيريه زبير" داوطلبانه در اين طرح مشارکت داشتند . " دکتر ابرهيم عبدالحليم" رئيس سازمان خيريه زبير" در مصاحبه با خبرنگار العالم مي گويد : ما در بسياري از کشورها از جمله ايران - پاکستان حضورداشته ايم و موسسه ما اولين موسسه د رغزه بود که به کمک مردم غزه شتافت . به عقيده کارشناسان حکومت جنوب سودان در اوضاع کنوني بايستي شيوه و مناسبات خود را با شمال تغيير داده و به گونه اي ديگر رفتار نمايد . " دکتر عبد الرحمن ابراهيم " کارشناس مساله جنوب سودان درگفتگو با خبرنگارالعالم اظهارداشت : معتقدم که جنبش مردمي در اين شرايط بايستي از در مصالحه با سازمانهاي ملي وارد شود زيرا اينجا مساله انساني مطرح است نه سياسي . برخي منتقدان ملي و بيطرف ، بحران جنوب سودان را هم مثبت و هم منفي ارزيابي مي کنند . منفي از اين نظر که سازمانهاي صرفا ملي به کمک مردم جنوب مي روند و مثبت ؛ از آن نظر که اين امر به بهبود فضاي متشنج ميان حکومت مرکزي و جنوب سودان ، کمک مي کند . امير الامين-خبرنگار العالم-خارطوم

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها