تقاضاي براون و بان کي مون از کرزاي براي تشکيل دولت وحدت ملي

چهارشنبه 13 آبان 1388 - 18:01

خبرنگار العالم ـ لندن / دبير کل سازمان ملل و نخست وزير انگليس در يک نشست خبري در لندن از حامد کرزاي رييس جمهوري افغانستان خواستند تا دولت وحدت ملي تشکيل دهد. کنفرانس خبري روز چهارشنبه نخست وزير انگليس و دبيرکل سازمان ملل بيشتر به افغانستان اختصاص يافت و دو طرف به ابعاد مختلف اوضاع آن کشور پس از انتخابات و انتظارات بين المللي از حامد کرزاي اشاره کردند. دو طرف از کرزاي خواستار مبارزه با فساد و انجام اصلاحات سياسي شدند. براون گفت: حل و فصل مشکلات در افغانستان و آموزش نيروهاي امنيتي درآن کشور موجب بازگشت نظاميان انگليس و ديگر کشورها به وطنشان خواهد شد. وي از کرزي خواست تا پرونده اقتصادي کشور را حل و فصل کند و به آموزش نيروهاي افغاني سرعت دهد. وي گفت: مهم است که در افغانستان دولتي سرکار بيايد که از هر گونه فساد به دور باشد ، با مشکلات اقتصادي مقابله کند ، نيروهاي افغاني را آماده سازي کند و قانون را در کشور اعمال کند ، که اين امر موجب بازگشت نيروهاي ما و ديگر کشورها از افغانستان مي شود. بان کي مون که به تازگي از کابل بازگشته است ، اظهار داشت: تحقق خواسته ها و مطالبات مردم افغانستان بايد در اولويت باشد و مشارکت همه طيف ها در اداره کشور امري ضروري است تا از حمايت جامعه بين المللي برخوردار شود. دبير کل سازمان ملل افزود: از کرزاي خواسته بودم تا به وعده هاي خود مبني بر تحقق مطالبات مردم افغانستان و جامعه بين الملل در تشکيل دولت وحدت ملي ، تحقق آزادي ، مقابله با فساد و مواد مخدر ، ايجاد ثبات و تعامل با همه رهبران سياسي بويژه عبدالله عبدالله عمل کند. علي رغم اين مطالبات ، برخي تحليلگران افغاني تغييرات ريشه اي در افغانستان را بعيد مي دانند. براون و بان کي مون بر اهميت پايبندي کرزي به مشارکت همه طرفهاي افغاني و مبارزه با فساد و مواد مخدر و حمايت از نيروهاي امنيتي تاکيدکردند تا افغانها خود اداره امور کشور را به دست گيرند. عزه زفتاوي - خبرنگار العالم لندن

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها