هشداراحزاب جنوب سودان به جنبش آزاديبخش خلق

يکشنبه 24 آبان 1388 - 17:49

سودان - خبرنگار العالم - نشست مشورتي احزاب جنوب سودان با مشارکت 150 تن از رهبران جنوب سودان و مسئولان حزب کنگره ملي حاکم برگزار شد و احزاب جنوبي به جنبش آزاديبخش خلق درباره جدايي جنوب سودان هشدار دادند. احزاب جنوب دراين نشست به مذاکره درباره مسائل سودان پرداختند و در حاليکه جنبش آزاديبخش خلق سودان در نشست حضور نداشت، به اين جنبش درباره هرگونه تلاش براي جدايي منطقه جنوب هشدار دادند. طبق گفته مسؤولان جنوب سودان جنبش مردمي حاکم در جنوب سودان پس از تصدي پستهاي دولتي از مردم خود روي برتافت. گفتمان مسؤولان جنوب سودان به مثابه زنگ خطري بود از دگرگون شدن اوضاع که فرايند صلح را دچار بحران کرده و جدايي و تفرقه را جايگزين وحدت مي سازد. در اين نشست شخصيت‌هاي سياسي، ديني، اساتيد دانشگاه و نمايندگان سازمان‌هاي جامعه مدني نيز حضور داشتند تا ديدگاه مردم جنوب را با يکديگر هماهنگ سازند. شرکت کنندگان به دولت جنوب سودان درباره هرگونه تلاشي براي جدايي اين منطقه از شمال سودان هشدار دادند. "ماريو اويت "، رئيس کميته برگزاري کنفرانس گفت: در اين نشست موضوع انتخابات، همه پرسي جنوب، وضعيت اقتصادي و اوضاع سياسي فعلي سودان بررسي شد. وي افزود: شرکت کنندگان اين موضوع ها را در جلسات پشت درهاي بسته ، بررسي کرده و پس از آن به 3 کميته تقسيم شدند تا مصوبات اين نشست را مشخص کرده و در پايان کار کنفرانس که روز دوشنبه است، ارائه دهند. " لام اکول "رئيس حزب جنبش ملي و تحول دمکراسي مخالف دولت جنوب سودان " اظهار داشت : شرايط حاکم در جنوب سودان ،مسئولان و رؤساي احزاب اين منطقه را به نگراني وداشته تا جايي که جنگهاي قبيله اي به اکثر نواحي جنوب سودان سرايت کرده است . وي افزود :علي رغم اينکه دولت جنوب سودان تنها از عائدات نفتي ،مبلغ بيش از 8 ميليارد دلار دريافت مي کند ،ثمره توافقنامه صلح را هيچکس نديده است . حزب حاکم نيز در گفتمان ملي جنوب حضور داشت و تاکيد کرد توافقنامه صلح تنها منحصر به دولت جنوبي سودان نيست . "نافع علي نافع "، نايب رئيس حزب کنگره ملي در جلسه آغاز به کار اين نشست گفت: حزب کنگره ملي تعهد مي دهد که نتيجه همه پرسي را مي پذيرد و به اراده مردم جنوب احترام مي گذارد. وي افزود: براي اينکه سودان را از دخالت کشورهاي بيگانه حفظ کنيم، راهي جز مذاکره براي حل مشکلات سودان وجود ندارد. "نافع " ابراز اميدواري کرد که جنبش آزاديبخش خلق سودان، دعوت احزاب مختلف را براي مذاکره بپذيرد. نافع علي نافع اظهار داشت : اين توافقنامه منحصر به هيچ جهتي نمي باشد ، نه منحصر به کنگره ملي است و نه منحصر به جنبش مردمي است بلکه از آن همه مردم سودان و به ويژه مردم جنوب مي باشد . بيانيه اي که در پايان گفتمان مردمي جنوبي - جنوبي سودان صادر شد بيانگر آن است که توافقنامه صلح تنها با جنبش مردمي به امضا نرسيد بلکه با همه جنوب سودان که در انتخاب ميان وحدت يا جدايي داراي اختيار کامل هستند ،به امضا رسيد . امير الامين - خبرنگار العالم - خارطوم

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها