دبيرکل حقوق بشربحرين:ازافشاي جنايات دست نمي کشم

دوشنبه 22 فروردين 1390 - 14:16

دبيرکل مرکزحقوق بشر بحرين با رد اتهامات منامه عليه خود تاکيد کرد که از افشاي جنايات رژيم بحرين دست برنمي دارد و از واگذاري پرونده اش به دادستاني نظامي هراسي ندارد. "نبيل رجب" روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم، ادعاي مقامات بحرين مبني بر غيرواقعي بودن تصاوير سرکوب تظاهرکنندگان بحريني که در پايگاه اطلاع رساني او منتشر شده است را بشدت رد کرد و گفت که اين تصاوير بخشي از واقعيت جنايات مقامات رژيم منامه ازجمله شکنجه و قتل شهيد علي صقر در داخل زندان است.

دبيرکل مرکزحقوق بشر بحرين با رد اتهامات منامه عليه خود تاکيد کرد که از افشاي جنايات رژيم بحرين دست برنمي دارد و از واگذاري پرونده اش به دادستاني نظامي هراسي ندارد. "نبيل رجب" روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم، ادعاي مقامات بحرين مبني بر غيرواقعي بودن تصاوير سرکوب تظاهرکنندگان بحريني که در پايگاه اطلاع رساني او منتشر شده است را بشدت رد کرد و گفت که اين تصاوير بخشي از واقعيت جنايات مقامات رژيم منامه ازجمله شکنجه و قتل شهيد علي صقر در داخل زندان است. وي با بيان اينکه " رژيم بحرين تلاش کرد تا اين جنايات را از افکار عمومي پنهان کند"، افزود: کساني که هنگام شستن پيکر شهيد صقر حاضر بوده اند، با چشمان خود آثار شکنجه را بر پيکر او مشاهده کرده اند. نبيل رجب، رژيم بحرين را به تلاش براي مخدوش کردن چهره خود و محدود کردن فعاليت هايش متهم کرد و اضافه کرد: رژيم بحرين نگران است که جناياتش عليه مردم بحرين بيشتر از اين فاش شود. دبيرکل حقوق بشربحرين تصريح کرد: حاکميت بحرين با واگذاري پرونده ام به دادستاني نظامي قصد دارد مرا بترساند تا از رسوا کردن آن و افشاي جناياتش عليه ملت بحرين دست بردارم اما از اين افشاگري دست نمي کشم. وي خاطرنشان کرد که مرکز حقوق بشر بحرين خواستار محاکمه عاملان جنايات در بحرين در دادگاه هاي بين المللي خواهد شد. نبيل رجب درعين حال از سکوت کشورهاي غربي بويژه آمريکا و بسياري از سازمان هاي مدعي حقوق بشر در قبال جنايت هاي رژيم بحرين عليه مردم اين کشور انتقاد کرد و گفت که سکوت آنها مقامات رژيم بحرين را براي ارتکاب اقدامات وحشيانه تشويق مي کند. دبيرکل حقوق بشر بحرين افزود: رژيم حاکم بحرين براي پاکسازي طايفه اي در همه مراکز و نهادهاي دولتي گام بر مي دارد، اما بيداري و هوشياري مردم بحرين اين توطئه ها را خنثي خواهد کرد همانطوري که توطئه هاي آن را در ايجاد اختلاف طايفه اي ناکام گذاشت.

پربیننده ترین خبرها