سفر لودریان چه سودی برای لبنان داشت؟

سفر لودریان چه سودی برای لبنان داشت؟
جمعه 3 مرداد 1399 - 16:05

جان اف لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در نخستین حرکت دیپلماتیک غربی ها پس از تشکیل کابینه لبنان، وارد بیروت شد اما این سفر چه اهمیت و تأثیری در اوضاع اقتصادی لبنان دارد؟

العالم - نظرکده

مقامات سابق لبنان بر این عقیده اند که سفر لودریان به لبنان پس از یک دوره غیاب شخصیت های بین المللی از لبنان صورت می گیرد؛ این سفر با توجه به سوابق روابط تاریخی دو کشور، در واقع تلاشی برای بررسی اوضاع موجود و سفری فرمالیته است و فرانسه سعی می کند با این حرکت، اندک نفوذ باقی مانده خود را در منطقه حفظ کند. لذا اقدام به ارائه کمک هایی به مؤسسات آموزشی و تربیتی فرانکفونی کرد که سود آن را هم خود برد.

آنها معتقدند که لودریان هیچ طرحی برای کمک به لبنان با خود نداشت و هر کمکی که کشورهای اروپایی یا صندوق بین المللی پول به لبنان کرد، صرفا وام هایی بودند که باید بازپرداخت می شدند نه کمک.

پژوهشگران سیاسی هم معتقدند که سفر لودریان به لبنان از این نظر اهمیت دارد که سکوت بین المللی را در قبال لبنان شکست هر چند که از حیث مضمون، حرکتی بی محتوا بود؛ لبنانی ها امید زیادی به فرانسه بسته بودند اما با سبد خالی فرانسه رو به رو شدند. لودریان نه تنها هیچ طرحی برای کمک به لبنان نداشت بلکه ارائه هر گونه کمک به این کشور را به اجرای اصلاحات بر مبنای "کمکمان کنید تا کمکتان کنیم" منوط کرده بود. در حالی که برای کشوری مثل لبنان که در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد، این شرط، غیر ممکن است.

پژوهشگران خاطرنشان کرده اند که فرانسه ارائه کمک به لبنان را به انجام برخی اصلاحات منوط کرده است بدون اینکه اشاره ای به ماهیت اصلاحات مورد نظر خود کند. کما اینکه احتمال ان وجود دارد که در صورت اجرای این شرط، شروط دیگری مطرح شود حال آنکه اوضاع اقتصادی کنونی لبنان اجازه چنین چیزی را نمی دهد.

مقامات سابق لبنان و کارشناسان سیاسی به اتفاق معتقدند که فرانسه دنباله رو سیاست های تحریمی آمریکا علیه لبنان است لذا مثل دیگر کشورهای اروپایی نمی تواند خلاف میل و سلیقه آمریکا قدم بردارد.

آنها بر این عقیده اند که اگر کشوری واقعا قصد حمایت از کشور دیگری را داشته باشد، می تواند از مکانیسم های مختلف استفاده کند؛ فرانسه هم می تواند با استفاده از روابط خود با آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، برای رفع تحریم و محاصره لبنان تلاش کند یا اینکه راه گریزی از قانون سزار که بر سوریه تحمیل شده است، پیدا کند. چرا که تبعات این قانون از سوریه فراتر رفته و با توجه به مرزهای مشترک بین لبنان و سوریه و روابط تجاری بین دوکشور، گریبان لبنان را هم گرفته است.

کارشناسان معتقدند که فرانسه درباره تمایل آمریکا به کاهش تعداد نیروهای یونیفل درمنطقه، مواضع بی طرفانه اتخاذ کرده است و تمایلی به تبعیت از سیاست های آمریکا در این مورد ندارد. آنها معتقدند که هدف آمریکا از تغییر مأموریت و شمار نیروهای یونیفل در جنوب لبنان، کنترل بیشتر تحرکات مقاومت اسلامی در لبنان است.

مقامات سابق لبنان خاطرنشان کرده اند که این تغییر و تحولات مستلزم موافقت شورای امنیت است و انتظار می رود که روسیه با این طرح مخالفت کرده و ان را وتو کند.

سفر اخیر لودریان به لبنان فقط از حیث شکل و ساختار اهمیت دارد زیرا سکوت بین المللی در قبال لبنان را شکست و تأکیدی بود بر روابط محکم دو کشور، اما فرانسه در این سفر هیچ کمک واقعی برای لبنان که به دلیل فشارهای آمریکا دچار خفقان اقتصادی شده است، نداشت. کما اینکه ارائه کمک به این کشور را به انجام اصلاحات مشروط کرد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها