هشدار خطیب مسجد الاقصی درباره عادی سازی روابط/ بازدید سازشکاران از مسجد الاقصی مشابه ورود اشغالگران به این مکان مقدس است

هشدار خطیب مسجد الاقصی درباره عادی سازی روابط/ بازدید سازشکاران از مسجد الاقصی مشابه ورود اشغالگران به این مکان مقدس است
چهارشنبه 30 مهر 1399 - 17:37

شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی اعلام کرد که بازدید سازشکاران از مسجد الاقصی همچون ورود شهرک نشینان به این مسجد شریف خطرناک است.

العالم - فلسطین اشغالی

«شیخ عکرمه صبری» که رئیس کمیته اسلامی اعلای قدس اشغالی نیز است، درباره پیامدهای بازدید هیأت های برخی از کشورهای سازشکار از مسجد الاقصی هشدار داد بازدیدهایی که با اسکورت نیروهای پلیس رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام می گیرد.

شیخ صبری امروز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری صفا گفت: این بازدیدهای سازشکارانه یکی از نتایج عادی سازی روابط بین اعراب و رژیم اشغالگر است که البته این امر دور از انتظار نبود.

شیخ صبری افزود: دردناک است که یک مسلمان با اسکورت نیروهای پلیس رژیم اشغالگر وارد مسجد الاقصی شود که این امر خیانت به مساله فلسطین محسوب می شود.

خطیب مسجد الاقصی افزود: بازدید اخیر دو هیأت عربی از مسجد الاقصی بخشی از اقداماتی است که رژیم اشغالگر برای فراهم کردن زمینه سفر سازشکاران به مسجد الاقصی انجام می دهد که این بازدیدها همچون ورود شهرک نشینان افراطی به مسجد الاقصی خطرناک است.

شیخ صبری با سفر سازشکاران به مسجد الاقصی که تحت حفاظت اشغالگران انجام می شود، شدیداً مخالفت کرد وگفت: این بازدیدها به رژیم اشغالگر قدس مشروعیت می بخشد و ما با آن کاملاً مخالفیم.

شیخ صبری گفت: این بازدیدها هیچ مشروعیتی به رژیم اشغالگر قدس نخواهد بخشید و هیچ تغییری در ماهیت عربی – اسلامی قدس شریف ایجاد نخواهد کرد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها