عقب نشيني امارات از مواضع سفير خود در واشنگتن

چهارشنبه 16 تير 1389 - 12:26

معاون سياسي وزير امورخارجه امارات، اظهارات تند سفير اين کشور در واشنگتن را درباره حمله به ايران غير دقيق دانست. به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم، در پي انتشار اظهارات "يوسف العتيبه" سفير امارات در آمريکا، در روزنامه واشنگتن تايمز، درباره حمله به تاسيسات هسته اي ايران، "طارق الهيدان" معاون وزير امورخارجه امارات، اعلام کرد: "اظهارات منسوب به يوسف العتيبه غير دقيق است". الهيدان افزود: اين اظهارات در چارچوب گفت و گوهايي عمومي، و يک ديدار غير رسمي صورت گرفته است. وي تاکيد کرد، امارات به حاکميت کشورها احترام مي گذارد و بر ضرورت عدم دخالت در امور داخلي کشورها تاکيد دارد. سفير امارات، کاسه داغتر از آش واشنگتن تايمز در شماره امروز خود، به نقل از "يوسف العتيبه" در حاشيه کنفرانسي درباره موضوع حمله به ايران در آمريکا، نوشت که العتيبه به صورت صريح از اقدام نظامي عليه تاسيسات هسته اي ايران حمايت کرده است. العتيبه در اين اظهارات، بدون اشاره به تسليحات هسته اي رژيم صهيونيستي، زندگي در جوار ايران هسته اي را غيرممکن دانست. درحاليکه تسليحات هسته اي رژيم نامشروع صهيونيستي در خاورميانه، نگراني اصلي کشورهاي منطقه و جهان بشمار مي آيد، سفير امارات در آمريکا، برنامه مسالمت آميز و شفاف هسته اي ايران را که زير نظر مستقيم بازرسان آژانس صورت مي گيرد، دليلي براي حمله به تاسيسات هسته اي ايران دانست. به نوشته واشنگتن تايمز، سخنان العتيبه با تعجب اغلب کارشناسان مواجه شده است، بطوري که "جين هرمن" از جمهوريخواهان صاحب نام کاليفرنيا و عضو سابق کميته اطلاعات مجلس نمايندگان در اين باره گفت: من تا کنون نديده بودم که يک کشور عربي با اين صراحت از حمله به ايران حمايت کند. "جان بولتون" نماينده اسبق آمريکا در سازمان ملل متحد هم با بهره برداري از اين اظهارات تامل برانگيز، ادعا کرد: "سخنان العتيبه بيانگر نگاه بسياري از کشورهاي حوزه خليج فارس درباره برنامه هسته اي ايران هستند".

پربیننده ترین خبرها