حمله به تيم خبري شبکه العالم در پايتخت يمن

جمعه 29 بهمن 1389 - 11:52

دسته اي از اوباش به تيم خبري شبکه العالم در صنعا پايتخت يمن که شاهد تظاهرات مردم اين کشور است، حمله کردند. اوباش دستگاه فيلمبرداري تيم خبري العالم را ضبط کردند. در جريان انقلاب مردم مصر نيز اوباش وابسته به رژيم حسني مبارک بارها با حمله به تيم هاي خبري العالم در سراسر اين کشور، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و تجهيزاتشان را ضبط کردند.

دسته اي از اوباش به تيم خبري شبکه العالم در صنعا پايتخت يمن که شاهد تظاهرات مردم اين کشور است، حمله کردند. اوباش دستگاه فيلمبرداري تيم خبري العالم را ضبط کردند. در جريان انقلاب مردم مصر نيز اوباش وابسته به رژيم حسني مبارک بارها با حمله به تيم هاي خبري العالم در سراسر اين کشور، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و تجهيزاتشان را ضبط کردند.

پربیننده ترین خبرها