انتقادگزارشگران بدون مرز ازنقض آزادي بيان درکشورهاي عربي

سه شنبه 14 ارديبهشت 1389 - 12:36

سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت هاي عرب به دليل نقض آزادي بيان و اعمال محدوديت در زمينه آزادي مطبوعات و رسانه ها انتقاد کرد. "سوازيگ دالليه" نماينده سازمان گزارشگران بدون مرز در خاورميانه روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" با تأکيد بر اينکه قوانين همه کشورها بايد از آزادي مطبوعات حمايت کند؛ دولتها به ويژه حکام عرب را مسوول محدوديت هاي نگران کننده بر سر راه فعاليت روزنامه نگاران دانست. وي گفت: متاسفانه در جهان موارد فراواني از نقض آزادي بيان و مطبوعات از جمله دستگيري روزنامه نگاران و فعالان رسانه اي اتفاق مي افتد. شوراي ملي اطلاع رساني لبنان نيز اتحاديه عرب را به تسليم شدن در برابر فشارهاي بين المللي، و جلوگيري از پخش برنامه هاي برخي شبکه هاي ماهواره اي با هدف جلوگيري از انتشار حقيقت در ميان افکار عمومي متهم کرد. "عبدالهادي محفوظ" عضو شوراي ملي اطلاع رساني لبنان در اين باره گفت: ديدگاهي کلي وجود دارد که اتحاديه عرب در پاسخ به فشارهاي بين المللي جهت ايجاد محدوديت بر سر راه فعاليت رسانه هاي منتقد نظام هاي حاکم و طرفدار مقاومت تسليم شده است. وي افزود:علت اين امر نقش رسانه هاي مزبور در آشکار ساختن حقايق به ويژه در مقابل افکار عمومي است. محفوظ بر ضرورت دور نگه داشتن رسانه ها از اهداف سياسي و فراهم کردن زمينه هاي مناسب براي فعاليت آنها و ايجاد نوعي مصونيت قضايي براي رسانه ها جهت بازگو کردن حقايق و روشنگري افکار عمومي تاکيد کرد.

پربیننده ترین خبرها