لیست 20 نفره شکارهای انصارالله در مارب

لیست 20 نفره شکارهای انصارالله در مارب
پنج‌شنبه 9 ارديبهشت 1400 - 10:00

اسامی 20 نفر از فرماندهان ارشد ارتش دولت مستعفی هادی است که در هفته های اخیر کشته شده‌اند، منتشر شده است.

العالم - یمن

لیست زیر اسامی 20 نفر از فرماندهان ارشد ارتش هادی است که در هفته های اخیر طی عملیات‌های مختلف نیروهای انصارالله در مارب کشته شده‌اند.

1- سرلشکر عبدالله الحاضری دادستان کل دادسرای نظامی
2- سرلشکر امین الوائلی فرمانده منطقه ششم نظامی
3- سرلشکر محمد محسن الحرملی فرمانده ستاد جنگ منطقه هفتم
4- سرتیپ صالح الاضمد العباب رئیس عملیات نیروهای ویژه
5- سرتیپ عبدالغنی شعلان (ابومحمد) فرمانده نیروهای ویژه
6- سرتیپ احمد قائد الشعربی فرمانده تیپ 117 معروف به تیپ شاهین ها
7- سرتیپ محمد کامل الذیفانی فرمانده تیپ 310
8- سرتیپ مناع العومری فرمانده تیپ 62
9- سرتیپ خالد الجماعی فرمانده تیپ 72
10- سرتیپ محمد عبدالعزیز العسودی ، فرمانده جبهه میسره صرواح، فرمانده تیپ 203
11- سرتیپ ناصر سعید البرحتی فرمانده تیپ دوم
12- سرتیپ امین حسین معفر فرمانده تیپ 3 مدد
13- سرتیپ حمید المسوری رئیس عملیات تیپ 310
14- سرتیپ سیف الشدادی فرمانده تیپ 159 (شرایط سخت)
15- سرتیپ عبده علی عبدالولی الوافی فرمانده محور بیحان
16- سرتیپ عبدالغنی سلمان فرمانده ستاد امور افسران
17- نوفل الحوری عملیات نیروهای ویژه امنیتی
18- شیخ صالح سالم بن جابر الشبوانی
19- پسر رئیس دایره سیاسی حزب اصلاح محسن محمد الیوسفی
20- سرهنگ محمداحمد الباشه بن زبع

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها