الوفاق خواستار طرح سیاسی جدید برای بحرین شد/ مقامات بی کفایت بحرین توان خارج کردن کشور از بحران را ندارند

الوفاق خواستار طرح سیاسی جدید برای بحرین شد/ مقامات بی کفایت بحرین توان خارج کردن کشور از بحران را ندارند
دوشنبه 31 خرداد 1400 - 21:05

بحرانی که بحرین را در سال 2011 و در پی تحرکات گسترده مردمی دربرگرفت، هدف آن به طور مشخص ، بیانگر نیاز به طرح عظیم سیاسی از طریق ساختن کشوری دموکراتیک و عادلانه بود که در آن مردم، منبع همه قوا باشند و این خواسته، به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم مطرح شد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

العالم - بحرین

جمعیت الوفاق بحرین با انتشار سلسله توییتی نوشت، کشور ثبات و اعتماد خود را از دست داده و به کشوری ضعیف تبدیل شده واین شرایط ، فساد و به حاشیه راندن و بی قانونی و ضعف زیرساخت های اساسی نظام سیاسی را به دنبال دارد که امری غیرقابل قبول است.

جمعیت الوفاق درتوییت سلسله توییت خود، خاطرنشان کرد، در راستای نیاز مبرم به اجرای اصلاحات فراگیر سیاسی و ریشه ای به این موارد تاکید می کنیم :

1 - ملت بحرین از انزوای فراگیر و برنامه ریزی شده که باعث به حاشیه رانده شدن شهروندان بحرینی شده و دیگر هیچ نقش و نظری در امور کشورشان نداشته باشند، رنج می برند . درنتیجه این وضعیت، شهروندان اشتباهات و تخلف ها و فساد متصدیان امور را تحمل می کنند و باید برای سرپوش گذاشتن بر فساد مسئولان و بی کفایتی آنان، از جیب خود مالیات ها را بپردازند و این معادله دیگر ممکن نیست، زیرا شهروندان ، تار و پود بنیان کشور هستند و دیگرنمی توان انزوا و به بردگی گرفتن آن ها را تحمل کرد.

2 – مسئولان بحرینی از همه روش های سرکوب و خفه کردن صداها و محاصره رزق و روزی و امنیت شهروندان برای جلوگیری ازاحقاق حقوق آنان استفاده می کنند و این روش، متعلق به قرون وسطی بوده و دیگر قابل قبول نیست و با شرایط و برهه زمانی فعلی هم خوانی ندارد.

بنابراین، آزادی های عمومی ممنوع است و آزادی های سیاسی از بین رفته و آزادی بیان و آزادی تجمع و اعتراض سرکوب شده است، آزادی های دینی و آزادی تفکر هم تحت تعقیب است و این وضعیت اقتضا می کند که نظامی دموکراتیک که به کرامت و انسانیت مردم بحرین ارزش می نهد، در این کشور بر روی کار بیاید تا آن ها بتوانند به نقش طبیعی خود در انتخاب نمایندگانشان در دولت و پارلمان عمل کنند و همسو با آن دستگاه قضایی عادل و سالم و نهادهای امنیتی و نظامی روی کار بیایند که امنیت را تامین کنند نه اینکه امنیت را سلب نمایند.

3 – بعد از سال ها رکود اقتصادی و مالی و فرار بسیاری از سرمایه ها و عدم اعتماد به فضای اقتصادی در بحرین و نبود احساس اعتماد در بازار بحرین و عدم افزایش حقوق شهروندان ازسوی دولت و کم بودن درامدها، همه این شواهد بیانگر آن است که مقامات فعلی به علت کاهش نرخ رشد اقتصادی، کفایت لازم را برای خارج کردن کشور از این وضعیت ندارند، زیرا پول های کشور برای امنیت و طرح های غیرضروری به هدر می رود و درمقابل، شهروندان برای درمان و آموزش و کمک به هم نوعان خود به جمع آوری کمک های داوطلبانه اقدام می کنند.چرا که اعتماد خود را به رژیم حاکم از دست داده اند و همه این ها بیانگر نیاز به طرح سیاسی جدیدی است که کشور را به مسیر درست خود بازگرداند.

4 – رژیم آل خلیفه در سطح دیپلماتیک و روابط و حل و فصل قضایای مختلف همچنان سردرگم است و کشور را نه در مرحله ای رسانده بلکه به باری بر دوش دیگران تبدیل کرده و توان اتخاذ هیچ گونه تصمیم گیری سیاسی یا اقتصادی یا امنیتی را ندارد، مگر براساس منافع دیگران و نه منافع بحرین. همین مساله، موجب تضعیف منافع عالی بحرین شده که درصورتیکه توافق ملی بود، چنین سردرگمی و ناآرامی که درجهت خدمت به منافع عالی کشور نیست، وجود نداشت.

5 – نهادهای قانونی در بحرین به تشکل هایی ضعیف و بی ثبات و بدون اعتماد به نفس تبدیل شده اند و خود باور دارند که صوری هستند و در راس آن ها دولت و قوای مقننه و قضایی هستند و مشخص است که آن ها از سوی اتاق های سیاه اداره می شوند و از آن ها استفاده های ابزاری می شود و همه این ها در راستای نبود نقش نهادها و قانون و مدیریت کشور بر اساس اصول استبدادی است که شایسته بحرین نیست.

6 – رژیم بحرین از سال ها پیش تصمیم گرفته است که مردم و شهروندان را به رسمیت نشناسد و در فرهنگ لغت خود، هر چیزی را که مربوط به گفت و گو و توافق با شهروندان است، حذف کرده و بدین ترتیب قطع روابط و دشمنی با مردم خود را در پیش گرفته است و به استفاده از روش های توسل به زور برای تحمیل خود پناه برده است و در همه بخش های زندگی اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امنیتی، خواسته خود را بر شهروندان تحمیل کرده است. این رویکرد، رویکردی شکست خورده و فاسد است که ثباتی ایجاد نمی کند و وطنی را نمی سازد و کشور را به انزوا برده و شهروندان را به حاشیه برده و ابزارهایی برای بازی های داخلی یا خارجی تبدیل کرده است و آن ها را در زندان های کوچک و بزرگ آزار و اذیت می کند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها