پاسخ‌های احتمالی به حمله هوایی به تدمر

پاسخ‌های احتمالی به حمله هوایی به تدمر
پنج‌شنبه 22 مهر 1400 - 12:20

العالم-سوریه

خبر:
درحمله هوایی که درساعات پایانی چهارشنبه شب به تدمر سوریه صورت پذیرفت شهادت یک رزمنده ومجروح شدن تعدادی دیگر ازرزمندگان مستقر درراین منطقه گزارش شده است

تحلیل:

-بعد ازحمله هوایی اخیراسرائیل به فرودگاه تیفور والبته بی پاسخ ماندن ان که البته متوجه صبر استراتژیک محور مقاومت بوده است ،شب گذشته منطقه استراتژیک "تدمر"درحمص مورد حمله هوایی قرارگرفت.اگر چه نه اسرائیل ونه امریکا رسما عهده دار این عملیات نشده اند اما اینکه محل ومبدا هجوم منطقه "التنف"یعنی منطقه تحت اشغال امریکا بوده است هیچ گونه تردیدی در تشخیص بانیان عملیات باقی نمیماند وطبعا بایستی دلایل واهداف ان را پیجویی کرد

-درواکنش به تهاجم دیشب اتاق عملیات مشترک متحدان سوریه بیانیه ای صادر کرد که هم درنوع خود کم نظیر است وهم دران وعده داده شده است پاسخی تلخ وسنگین به این عملیات خواهد داد.این یعنی انکه کاسه صبر متحدان سوریه دراین کشور ازاقدامات اینچنینی اسرائیل لبریز شده است ومعنای دیگر ان این است که بقول عربها اسرائیل بایستی ازاین پس برروی یک پا ونصف ودرحال خوف وانتظاری البته کشنده منتظر دریافت پاسخ بماند

-اینکه چرا این اقدام رژیم درچنین شرایطی صورت میپذیرد وچه اهدافی را تعقیب میکند را میتوان درسایه مسائلی چون همزمانی این اقدام با دیدار دیروز بلینکن با همتایان اسرائیلی -اماراتیش درواشنگتن ازیکسو ،تهدید دیروز زیاد نخاله به جنگ مجدد با اسرائیل درپیوند با مساله مطالبه حقوق اسرای فلسطینی ازدیگر سو وبلاخره حضور امروز "انریکه مورا"درتهران ودرتعقیب مساله هسته ای از سویه سوم به تحلیل نشست

-اخیرا طرحی اردنی به رسانه ها درز کرده است که دران شاه اردن با ارائه 4 پیشنهاد خواهان نزدیکی دول پیشتر دشمن به حکومت سوریه وباصطلاح مساعدت به این حکومت شده است.گرانیگاه این طرح تلاش برای دورکردن ایران ومتحدان مقاومتی سوریه ازاین کشور است.براین مبنا میتوان اقدام خصمانه دیشب را هجومی هدفمند با برند عبری،امریکایی-عربی معرفی کرد

-دراینکه وعده انتقام متحدین سوریه درقبال حملات دیشب به تدمر قطعی است هیچ تردیدی وجود ندارد اما اینکه این انتقام درچه جغرافیا وبا چه کیفیتی صورت پذیرد میتوان سناریوهای مختلفی را گمانه زنی کرد.اول انکه عملیات انتقام ازجنس هجوم صورت پذیرفته باشد که دراین صورت بایستی تحقق اقدامی سخت ترازانچه اسرائیل انجام داده است را درجغرافیای استراتژیک رژیم چشم براه بود.گمانه دوم متوجه انتقام درقالب جدیدی است که مقاومت اخیرا ان را تجربه کرد که عبارت است از انتقام ازرژیم درشکننده ترین واسیب پذیرترین نقطه یعنی انتقام دردریا وموضوع کشتیها.انجام عملیات سایبری درداخل رژیم نیز گمانه ای است که با توجه به تکرارموفق ان دراسرائیل طی چند نوبت والبته بشکلی کاملا موفق دور ازذهن نیست.درمیان حالتهای انتقامی یاد شده بنظر میرسد ازان جهت که همواره درادبیات مقاومت مقوله انتقام سخت ترازاقدام دشمن بوده است میتوان میزان دردناکی وفریاد وفغان رژیم دردریافت انتقام سخت ازماجرای تدمر را ازهمین اکنون تصور کرد

-ایا حکومت بی نهایت شکننده بنت –لاپید پس ازدریافت انتقام متحدان سوری درخصوص حمله دیشب والبته هجوم به تیفور بتواند همچنان سرپا بماند وحکمرانی کند بسیار دور ازذهن است بویژه انکه تنها با خروج یک رای ازسبد ائتلاف نیم بند کنونی فروپاشی وسقوط این دولت حتمی است والبته نتانیاهو وسایر مخالفین قدرت چونان روباهانی مکار مترصد دریافت اولین اشتباه موثر ازناحیه بنت –لاپید هست

کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها