چرا آلمان پیشنهادهای هسته‌ای ایران را قابل پذیرش نمیداند؟

چرا آلمان پیشنهادهای هسته‌ای ایران را قابل پذیرش نمیداند؟
دوشنبه 15 آذر 1400 - 21:06

العالم-ایران

خبر:

سخنگوی وزارت خارجه المان سه روز پس ازپایان دور هفتم مذاکرات هسته ای میگوید پیشنهادهای ایران درمورد برنامه هسته ای این کشور قابل پذیرش نیست

تحلیل:

-نفس اعلام این موضع بروشنی نشان میدهد که طرف مذاکره بخوبی وبا شفافیت تمام مقصود وهدف ایرانیان را ازشرکت درمذاکرات وین وخواستهای جمهوری اسلامی ایران ازمذاکره رافهم کرده اما ان را مطابق با انتظارات خود ازمذاکرات جدید نیافته است

-درمذاکرات هسته ای ایران همواره یک خط قرمز اصولی داشته است وان اینکه "زیاده خواهی ممنوع".مبتنی براین نگاه استراتژیک کل سخن وموضع ایران دردوجمله مختصر تبیین شده است .این دوجمله را سکاندار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درکمال صراحت اینچنین بیان داشته است که: ایران می گوید حاضر نیست تعهدی بیشتر از برجام بپذیرد و چیزی کمتر از منافع پیش بینی شده در آن را قبول ندارد

-چنانکه ازاخبار نشست اخیر هسته ای دروین استنباط میشوداجرای دقیق برجام 2015،لغو همه تحریمهای برجامی وبلاخره اخذ تضمین مبنی بر عدم تکرار خروج امریکا ازان نکات کلیدی 2پیشنهاد ایران دراین دور ازمذاکرات است.بدیهی است سقف وکف مذاکرات درچارچوب این طراحی کاملا روشن است وبه تعبیری این پیشنهادت شاید حداقلی ترین خواسته هایی میتوانند باشند که هم راه را برهرگونه زیاده خواهی فروخواهند بست وهم نشان میدهند که مساله ایران صرفا وصرفا بازگرداندن طرف قرداد به اجرای مفاد قراداد پیشین است

-سخنگوی وزارت خارجه المان گله مند است که چرا ایران توافقات حاصله در6دوره مذاکرات دروین را نادیده گرفته است این درحالی است که ایران بصراحت ضمن محترم معرفی کردن متون 6دور مذاکرات دروین، به انها تنها به عنوان "پیش نویسی ابتدایی"ونه بیشتر نگاه میکند.ایران معتقد است هیچ توافق لازم الاجرا وضروری الاتباعی دردوره های 6گانه گذشته صورت نپذیرفته است.بدیهی است اگر بفرض ،توافقاتی بصراحت محل توافق قرارمیگرفت حتما بهره ای ازتحقق درعالم واقع پیدا می کرد

-سخنگوی وزارت خارجه المان اززمان برشدن مذاکرات درادوار پیش رو ابراز نگرانی کرده است .این مساله اگر چه نشان دهنده این است که گذرزمان بیش ازهرکس به ضرر طرف غربی است اما ودرعین حال موید این واقعیت است که طرف غربی دراین دور ازمذاکرات به همه چیز میاندیشیده است الا به این مطلب که مبنای مذاکرات جدید ایران توافق هسته ای موسوم به برجام درسال2015 است ولا غیر.

-اگرچه این بار ودرتقسیم مسئولیت میان اروپا وامریکا قرعه اظهار نظرهسته ای به نام المان رقم زده شده است تاتنوع مخالفتها با نگاه ایرانی به مساله برجام تفهیم شوداما چنین تنوع بخشی هایی نمیتواند ایران را ازموضعش مبنی براینکه :بر سرهرچیزی حاضر به توافق نیست دچار تردید کند. اخبار نشست دور هفتم وین ازحمایت چین وروسیه درمقابل سه کشور اروپایی وامریکا ازمواضع اصولی ایران حکایت دارد

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها