زلال قرآن 23

منظوراز «خُسران» درسوره والعصرچه نوع زیانی است ؟

منظوراز «خُسران» درسوره والعصرچه نوع زیانی است ؟
سه شنبه 16 آذر 1400 - 13:02

همانطور که تاجر اقتصادی ممکن است در امر تجارت دچار زیان گردد، سوره والعصر به خسران احتمالی در بزرگترین سرمایه زندگی اشاره دارد.

العالم - زلال قرآن

برای روشن شدن مطلب، ازمثال ساده ای استفاده می کنیم.
تاجر اقتصادی در امر تجارت ممکن است با یکی از صورت های زیان، مثل:
1 – عدم النفع یا بدست نیاوردن سود.
2 – از دست دادن قسمتی یا کل سرمایه.
مواجه گردد، که اگربه خدا توکل کند و صبوری پیشه نماید، این زیان مالی اگرچه با سختی فراوان همراه است ولی چون خسارت جانی برای او نخواهد داشت قابل تحمل است.
امّا خسران مذکور در سوره والعصر خُسران عظیم است که در آن آدمی «خسرالدنیا والآخرة » خواهد بود، یعنی اینکه :
خسران در دنیا = در دنیا متحمل دو نوع زیان خواهد شد:
1 – عدم النفع، یعنی در برابر از دست دادن گرانبها ترین سرمایه زندگی (عمرخود) هیچ سودی بدست نیاورده و هیچ کمالی را کسب نکرده است .
2 – عظیم ترین و گرانبها ترین سرمایه زندگی (عمر) خود را نیز تلف کرده و از بین برده و ضایع کرده است .
خسران در آخرت = در آخرت نیز به خسران عظیم مبتلا خواهد شد، چرا که :
1 – به دلیل عدم انجام اعمال صالحه، نامه عمل او از عمل صالح تهی خواهد بود، که نتیجه قطعی آن محرومیت از رحمت بی انتها و نعمت های بیکران بهشت رضوان الهی می باشد.
2 – خود را به خلود در جهنم سوزان خداوند گرفتار کرده که الی الابد در آن معذب خواهد بود.
واین است خُسران عظیم .

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها