زلال قرآن (207)؛

حضور در محضر الهی (در عبادات) چه تاثیری بر وجود انسان دارد؟

حضور در محضر الهی (در عبادات) چه تاثیری بر وجود انسان دارد؟
يکشنبه 3 بهمن 1400 - 14:01

العالم - زلال قرآن

احساس توفیق حضور در محضر الهی، فکر و دل انسان را بیش از پیش متوجه خداوند سبحان کرده و از توجه به عالم دنیا و مظاهر و زرق و برق های فریبنده آن منصرف و بسوی عالم ملکوت هدایت می نماید، تا جایی که فکر و قلب و دلش تسلیم فطرت خدا جویش شده، مطیع خداوند سبحان می گردد، و با اطاعت کامل از او، درصراط مستقیم الهی که ذات انسان اقتضای آن را دارد قرارمی گیرد و بسوی فلاح و رستگاری و سعادت حقیقی که هدف نهائی حیات اوست گام برمی دارد.

به بیان دیگر: ازآنجا که نفس و روح انسان ازهرعمل خیر و یا شرّی تاثیرمی پذیرد وهرچه روح او بیشتر متاثر شود مَلَکه نفسانیه قوی تری درآن ایجاد می شود و کم کم جزء ذات او می گردد،وچون عبادات جنبه عقلی روح ملکوتی انسان را تقویت وآن را برای غلبه برهواهای نفسانی وامیال حیوانی و پرواز بسوی ملکوت اعلی ومقام قرب الهی آماده می نماید، لذا خداوند رحمان ازباب رحمت رحیمیه خود آنها را برانسان تکلیف فرموده است.

با این مختصرتوضیح می توان گفت: عبادت وعبودیت خداوند سبحان اصلی ترین تکلیف انسان درمقابل ذات اقدس الهی است.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها