زلال قرآن (1319)؛

چرا محاسبه نفس و مراقبت دائم از آن در دنیا آسان ترین راه برای رسیدن به سلامت روح و سعادت است؟

چرا محاسبه نفس و مراقبت دائم از آن در دنیا آسان ترین راه برای رسیدن به سلامت روح و سعادت است؟
جمعه 11 شهريور 1401 - 15:18

العالم _ زلال قرآن

انسان موظف است تا فرصت دارد دراین دنیا با کسب معارف حقه الهیه ظلمت های نفس خود را بزداید و قلب خویش را به انوار الهی منور کند و آلودگی ها و پلیدی های نفس خود را درکوره مجاهده ومبارزه با هواهای نفسانی به آتش ندامت وتوبه وانابه، ذوب وپاک گرداند و با کسب اخلاص وطهارت روح، طلای ناب وجود خویش را برای عروج به عالم ملکوت و استقراردرجوارقرب ورحمت الهی آماده کند، وگرنه درآخرت آن را درکوره عذاب سخت وسهمگین خداوند (نارُاللهِ المُوقَدَه)، ذوب کرده و ناخالصی های آن را خواهند زدود.
انسان باید به قلب خویش بباوراند که، اصلاح وتصفیه روحی که درعالم دنیا با کمی دقت، ممارست ومجاهدت امکان پذیر است، در آخرت قرن هاازقرون آخرتی که بنابر احادیث حضرات معصومین (ع) هرروزش معادل پنجاه هزارسال دنیائی بطول می انجامد، بایستی به عذاب های سخت معذب باشد تا این اصلاح و تصفیه صورت پذیرد.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها